RAiA- en RMiA-Symposium op 29 september a.s. : Als de auto autonoom wordt?!

 

Het RAiA- en RMiA-bestuur organiseren dit jaar op vrijdag 29 september a.s. voor het eerst een symposium met als titel ‘Als de auto autonoom wordt?!’ Dit symposium is geaccrediteerd voor 3,5 PE punten in het kader van uw PE-verplichting. De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum aan de Boompjes 251 in Rotterdam.

In een toelichting stellen beide brancheorganisaties:  Technisch gezien is het mogelijk dat zelfrijdende auto’s in 2020 het straatbeeld bepalen.  Wat is de impact van een voertuig dat volledig autonoom veiligheidssituaties inschat en daarop anticipeert? Wie is aansprakelijk bij een ongeluk met zelfrijzende auto? Wat zijn de consequenties voor verzekeraars, autobranche en overheid als het aantal ongelukken drastisch daalt? Welke aanpassingen in wet- en regelgeving zijn nodig en welke nieuwe risico’s brengt de zelfrijdende auto met zich mee?Totdat de volledig zelfrijdende auto het straatbeeld bepaalt, zit de branche in een transitieperiode waarin wetgeving telkens op de proef wordt gesteld en aansprakelijkheden verschuiven. De meeste nieuwe auto’s hebben al veel zelfsturende elementen in zich. Dit heeft gevolgen voor het aantal schades en daarmee de markt voor autoverzekeringen. Er moeten nog heel wat obstakels worden weggenomen voordat de zelfrijdende auto gemeengoed is.”

Programma
13.00 uur : Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur: Opening door Willeke de Weerd, RMiA – voorzitter Werkgroep Permanente Educatie RAiA/RMiA.

13.35 uur: De ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Presentatie door Edwin Nas,  plaatsvervangend projectleider voor zelfrijdende auto’s in Nederland bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu: Wat gebeurt er zo al in Nederland op dit gebied en welke rol speelt het ministerie hierin? En hoe staan we er voor ten opzichte van Europa en de rest van de wereld? Hij geeft een overview van de huidige ontwikkelingen in ons land en daarbuiten.
14.55 uur: Bevindingen Nationale Platoon Test en de effecten van autonome mobiliteit voor de verzekeringsmarkt 

Door Evert Jeen van der Meer, Industry Director Automotive bij Aon Risk Solutions. Hij zal de ervaringen van de in  september 2016 gehouden Nationale Platoon Test  delen en ingaan op de verzekerbaarheid van (semi) autonome auto’s en de effecten van autonome mobiliteit voor de verzekeringsmarkt.

15.30 uur PAUZE

16.00 uur: BMW en de auto van de toekomst
Door woordvoerder van BMW Nederland. Op 29 juli jl. heeft BMW bekend gemaakt wanneer de eerste zelfrijdende auto van het merk verwacht kan worden. Wat zijn de technische uitdagingen? Kaartendata moeten immers feilloos zijn en de auto’s moeten uitgerust zijn met krachtige processoren, die alle gegevens afkomstig van radars, laserscanners, sensoren en camera’s interpreteert, combineert en toepast. Kortom, een kijkje in de keuken van het automerk dat dit jaar 100 jaar bestaat en bekend staat om zijn innovatieve technologie!

16.45 uur – Sluiting
Het programma wordt afgesloten met een hapje en een drankje.