PwC Brexit seminar op 15 november a.s.: welke voorbereidingen moeten bedrijven nu al treffen?

 

 

PwC organiseert voor Nederlandse bedrijven met betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk op 15 november a.s.  in Amsterdam een Brexit seminar waarbij sprekers van de Europese Commissie, een voormalig Britse minister en onze PwC Chief Economist Jan-Willem Velthuijsen vragen over (de gevolgen van) Brexit zullen beantwoorden.

In een toelichting schijft PwC: “Nadat de Britten op 29 maart 2017 officieel de Brexit procedure hebben gestart, zijn de onderhandelingen over het vertrek van het VK uit de Europese Unie (‘EU’) op 19 juni jl. begonnen. De eerste fase van de onderhandelingen is gericht op drie kernonderwerpen, te weten (i) de rechten van de EU-27 burgers in het VK en de rechten van de Britten in de EU-27, (ii) de afwikkeling van de financiële verplichtingen van het VK en (iii) de positie van Noord-Ierland. Pas zodra over deze onderwerpen (voldoende) consensus is bereikt, wenst de EU de tweede fase van de onderhandelingen aan te vangen waarin een mogelijke overgangsperiode en de toekomstige (handels)relatie tussen het VK en de EU worden besproken.

Tot op heden weinig voortgang geboekt
Na afloop van de vijfde onderhandelingsronde die op 12 oktober jl. werd afgesloten, heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat er nog onvoldoende voortgang was om de tweede fase van de onderhandelingen aan te vangen. Met name de financiële afwikkeling blijkt een heikel onderwerp. Het leek er even op dat de Brexit onderhandelingen hiermee op een dood spoor raakten. Echter, na toezeggingen van de Britse premier Theresa May dat er ruimte is in de onderhandelingen, heeft de EU afgelopen week aangegeven dat zij zich willen gaan voorbereiden op de vervolg onderhandelingen met het VK. Deze zullen naar verwachting echter op zijn vroegst pas in december 2017 gaan plaatsvinden. Hiermee hebben de onderhandelingen nu al vertraging opgelopen en is het waarschijnlijk dat deze nog lange tijd zullen gaan duren.

PwC Brexit seminar: wat is de impact van Brexit op jouw bedrijf?
Tegelijkertijd komt de daadwerkelijke Brexit op 29 maart 2019 rap naderbij en wordt een Brexit-scenario zonder duidelijke afspraken steeds realistischer. De voortgang in de onderhandelingen lijkt minimaal te zijn en de Britse regering heeft zelfs haar eigen bedrijfsleven opgeroepen om zich voor te bereiden op een Brexit zonder afspraken met de EU. Waar gaat dit toe leiden? Komt er uiteindelijk toch een goede Brexit deal waarbij weliswaar handelsbarrières gaan ontstaan maar de door het VK gewenste implementatieperiode wat verlichting brengt? Of blijven de onderhandelingen traag verlopen totdat uiteindelijk het bedrijfsleven keuzes moet gaan maken aan de hand van een ‘no deal’ scenario?
Deze en vele andere vragen zal PwC proberen te beantwoorden tijdens een Brexit seminar wat plaats zal vinden op woensdag 15 november 2017 van 13.00 tot 18.30 uur (incl. lunch) op het PwC-kantoor in Amsterdam. Vooraanstaande sprekers zullen de deelnemers bijpraten over de laatste stand van zaken van de Brexit onderhandelingen alsmede de mogelijke impact van Brexit op de bedrijfsvoering (denk bijvoorbeeld aan de impact op de supply chain als gevolg van het einde van een interne markt). In break-out sessies zullen respectievelijk de btw/douane, people & organisation en tax & legal-aspecten van de Brexit in detail worden behandeld.

Voor aanmelden: https://eventler.pwc.nl/PwC-Brexit-Seminar. Het aantal plaatsen voor dit event is beperkt