Programma SAR Academy in augustus en september

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) organiseert jaarlijks goed gewaardeerde masterclasses en workshops voor adviseurs die niet zijn ingeschreven in één van de register van de SAR. Deze bijeenkomsten vinden plaats bij het conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.
De SAR Summer Academy is bedoeld voor mensen die geen registratie hebben bij één van de registers van de SAR maar wel interesse hebben in één van de actuele onderwerpen uit het aanbod van de meer dan 200 PE-sessies die de SAR verzorgt voor de drie erkenningsregelingen die onder haar beheer vallen: dat zijn de Registermakelaar in Assurantiën (RMiA), het Register Pensioenadviseur (RPA) en het Register Gevolmachtigd Agent (RGA). 

Voor augustus en september staat een viertal sessies op het programma
 
24 augustus (12.00 tot 15.30 uur): De Stichting Salvage,  asbest en zonnepanelenproblematiek door Piet Bosma (Lengkeek)

In deze workshop staat Piet Bosma, jurist, brand- en aansprakelijkheidsexpert en Salvagecoördnator uitgebreid stil bij het doel, de organisatie en de activiteiten van de Stichting Salvage.  In het tweede deel van de workshop komt kort de asbestproblematiek aan de orde, maar meer nog de schadepraktijk waarbij aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden allerhande vraagstukken en problemen met betrekking tot zonnepanelen een rol spelen.  

24 augustus: van 15.45 tot 20.00 uur Schadeonderzoek in relatie tot schadevaststelling en continuïteit door Jaap  Terhenne

 De workshop van Jaap Terhenne, directeur en mede-eigenaar van Nederlands Onderzoeks Instituut (NLOI) staat in het teken van waarheidsvinding en de waarheid direct na een calamiteit in een bedrijf. Met de doelstelling om meer oog te hebben voor het belang van de verzekerde en de polisovereenkomst minder centraal te stellen. Hij zal vooral ingaan op de praktijk van het verzekeringsonderzoek na een calamiteit. Daarbij bespreekt hij onder meer het evenwicht tussen de verzekerde en de verzekeraar in de zoektocht naar de oorzaken en omstandigheden van een schade, de zoektocht naar de waarheid en de belangrijke vraag of de waarheid wel bestaat.

25 augustus van 12.00 tot 15.30 uur: Innovatie en preventie in de energietransitie: een verstandshuwelijk door Marcel Buchner
 
Marcel Buchner is mede-eigenaar van AtMetis, risicodeskundige, opleider en lid van de werkgroep Veilige Energie Transitie namens het Verbond van Verzekeraars. In deze workshop aandacht voor risico’s bij zonnepanelen, lithiumbatterijen en waterstof. En voor kennisdeling op het gebied van een “veilige energietransitie en de risico’s die daarbij horen”. Marcel zal de laatste ontwikkelingen in de branche Brand behandelen.

8 september van 12.00 tot 15.30 uur
Verzekerbaarheid bedrijfsschade – ontwikkelingen huidige markt door Raymond Bothof


 
Drs. Raymond Bothof RA NIVRE-re is bedrijfsschade-expert en verbonden aan Context BV. Aan bedrijfsschade niet dezelfde aandacht wordt geschonken als aan  de materiële verzekerde belangen, terwijl bedrijfsschade veelal de grootste verzekerde post op een polis  is. Bedrijfsschade wordt vaak op ‘confectiebasis’ verzekerd, terwijl er in toenemende mate ondernemingen zijn waar ‘maatwerk’ wellicht een betere pasvorm biedt.  Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden krijgen de deelnemers inzicht in hoe bedrijfsschaderisico’s echt in elkaar zitten en wordt gediscussieerd  over welke verzekeringsoplossingen hiervoor het meest geschikt zouden kunnen zijn. De deelnemers zullen worden uitgedaagd om buiten de traditionele kaders te denken in het belang van de klant.

Twee bijeenkomsten voor alle ingeschrevenen

Op 15 en 29 september organiseert de SAR voor alle ingeschrevenen van 13.00 tot 17.00 uur de  THEMADAG “BRANDT HET OF BRANDT HET NIET” . Hiervoor is inmiddels voorinschrijving mogelijk.

‘Alles wat u wilt weten over de nieuwe Beursvoorwaarden Brand en over verzekerbare en onverzekerbare risico’s.’

Alvast een tipje van de sluier:

– De nieuwe beursvoorwaarden Brand en de juridische gevolgen.

– Wat moet er gebeuren om verzekeraars nieuwe risico’s te laten accepteren?

– Preventie.

– En nog meer……….

Met uiteraard inspirerende sprekers en interessante discussies.

Binnenkort meer details over de invulling van het programma. Schrijf u alvast in!

Kijk hier voor het volledige PE-sessie overzicht voor de rest van het jaar

https://admin.sar.nu/inschrijven/index/ssa