profcollege Fred de Jong: De impact van actuele discussies op de toekomst van de financieel adviesmarkt’

 

Wat betekent de evaluatie van het provisieverbod voor de toekomst van de financieel adviesmarkt? In hoeverre is de discussie over actieve provisietransparantie van invloed op de rol en positie van het intermediair? Hoe gaan nieuwe Europese regels (Insurance Distribution Directive, Mifid) de markt voor financieel advies veranderen?  Welke omgevingsfactoren gaan de financieel adviesmarkt structureel beïnvloeden en wat betekent dit voor de marktsegmenten als volmacht, co-assurantie en serviceproviding. Op deze en andere vragen geeft dr. Fred de Jong antwoord tijdens zijn Profcollege op 1 februari aanstaande in Rhenen.

Fred de Jong’s ProfCollege geeft duiding vanuit verschillende invalshoeken. Aan de hand van een heldere analyse, op basis van praktijkvoorbeelden en (wetenschappelijk) onderzoek wordt de impact van de actualiteit geduid voor de spelers op de financieel adviesmarkt.  Tevens geeft Fred de Jong zijn visie op de toekomst van de financieel adviesmarkt, zowel cijfermatig als beleidsmatig, en geeft hij praktische aanbevelingen. In een middag bent u bijgepraat over actuele kwesties en heeft u meer inzicht in de consequenties voor uw eigen organisatie. Het Profcollege is bedoeld voor financieel adviseurs, verzekeraars, bankiers, toezichthouders en andere professionals die betrokken zijn bij de markt voor financieel advies.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

–        Bespreking van het rapport evaluatie provisieverbod;

–        Visie op de voor- en nadelen van actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen;

–        Duiding van de gevolgen van IDD en Mifid op financieel adviseurs;

–        Ontwikkeling van de marktstructuur (ontwikkeling in aantal en type spelers, de marktaandelen, de samenwerkingsverbanden, type klanten etc..) nu en in de toekomst;

–        Overzicht van nieuwe businessmodellen voor financieel advies die ontstaan, onder meer onder invloed van ‘Advicetech’;

–        Visie op de toekomst van de financieel adviesmarkt;

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 1 februari 2018 in Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 3921 EC  Elst (U) / Rhenen. De ontvangst is vanaf 13.30 uur, start College om 14.00 uur en borrel om 17.00 uur (tussendoor pauze). De kosten bedragen : € 125,- (excl. BTW)