Proefproces Britse toezichthouder FCA over afwijzing bedrijfsschadeclaims in Coronatijd heeft vertrouwen in verzekeringsbranche geschaad


         Volgens een enquête van het Chartered Insurance Institute is tweederde van de verzekeringsprofessionals van mening dat het proefproces dat de Britse toezichthouder heeft aangespannen tegen verzekeraars die bedrijfsonderbrekingsclaims van bedrijven tijdens de lockdown vanwege Corona het vertrouwen in de verzekeringsbranche  geschaad.   
Uit een enquête op sociale media onder 142 van de leden van de beroepsorganisatie in september bleek dat 29% van mening is dat de FCA-zaak ertoe heeft geleid dat het vertrouwen van het publiek in verzekeringen sterk is verminderd en 39% vond dat het vertrouwen van consumenten in de sector enigszins heeft  verminderd.
 
Keith Richards, Chief Membership Officer van het Chartered Insurance Institute, zegt: “Consumenten blijven transparantie en duidelijkheid waarderen als een integraal onderdeel van het vertrouwen in diensten en hun leveranciers. De resultaten van de enquête laten zien hoe pragmatisch verzekeringsprofessionals zijn over de rol van vertrouwen in hun relaties met consumenten en hoe belangrijk dit is, niet alleen met hun acties, maar ook met de acties van alle betrokkenen bij de markt.”
.
Hij vervolgt: “Sinds de FCA-testcase werd aangekondigd, hebben we een duidelijke blauwdruk opgesteld van hoe verzekeraars op de situatie zouden kunnen reageren, gebaseerd op het afwikkelen van claims buiten de rechtbank waar mogelijk, op zoek naar betere en duidelijkere richtlijnen in productgovernance en een visie op de toekomstige ondersteuning van de rol die verzekeringen kunnen spelen bij toekomstige pandemieën en waarbij ook de verantwoordelijkheid van de overheid moet worden meegenomen.  We zijn verheugd te zien dat veel van deze acties zijn gevolgd en we hopen dat het recente arrest een katalysator zal zijn voor de sector om verdere actie te ondernemen waar dat nodig is.”
 
De toezichthouder heeft er bij het beroep op aangedrongen zich te concentreren op drie werkterreinen:
• Productgovernanceprocessen, waaronder het verkrijgen van meer duidelijkheid over productformuleringen. Als dezelfde woorden en uitdrukkingen in verschillende contracten worden gebruikt, moet er onder de professionals consensus zijn over wat die termen betekenen, zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat twee polissen die er op papier hetzelfde uitzien, dezelfde risico’s dekken.
• Verbeter de adviesprocessen (en niet-geadviseerde koopprocessen) om klanten inzicht te geven in zowel de verzekerbare als niet-verzekerbare risico’s waarmee ze worden geconfronteerd, en wat ze eraan kunnen doen.
 
• Zorg voor een aanpak van pandemieën en andere systeemrisico’s waarin de reikwijdte van overheidsingrijpen duidelijk wordt omschreven. Als de overheid duidelijk maakt welke risico’s zij bereid is af te dekken, kan de markt duidelijk maken hoe zij de risico’s die zij kan afdekken, zal afdekken.·      
 .