Prikkelende discussies en verrassende inzichten over recht en maatschappij op congres 60 jaar ARAG

Hoe komen we tot een inclusieve en rechtvaardige samenleving? Welke rol speelt toegang tot het recht daarbij? Over deze en andere vragen spraken Prinses Laurentien van Oranje en andere prominente internationale experts tijdens het jubileumcongres van ARAG. De juridisch probleemoplosser vierde het 60-jarig bestaan in de Beurs van Berlage in Amsterdam onder het thema ‘Making a difference’.

Dagvoorzitter Rick Nieman loodste de aanwezigen door een programma waarin prominente sprekers uit binnen- en buitenland zich van verschillende kanten vastbeten in maatschappelijke vraagstukken rondom rechtvaardigheid, inclusie, de rol van technologie en hoe mensen en organisaties daarin een positieve impact kunnen maken.

Prinses Laurentien van Oranje, op het congres aanwezig als directeur van de Number 5 Foundation, benadrukte het grote belang van een samenleving waarin de mens centraal staat – en in het bijzonder ook toegang tot het recht voor iedereen- en waardeerde de bijdrage van organisaties als ARAG om dit doel te bereiken. Ook ging de Prinses in op de groeiende digitale kloof in onze maatschappij en hoe organisaties als ARAG een positieve bijdrage kunnen leveren. Professor Richard Susskind hield een prikkelend betoog over de toekomst van het juridische vakgebied en de rol van technologie daarin. Het programma kreeg een onverwachte wending toen ‘friendly hacker’ Keren Elazari inbrak op het programma met een gloedvol betoog over cyberveiligheid. Mensenrechtenadvocaat Nani Jansen Reventlow gaf scherpe inzichten over de barrières bij het inrichten van een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm gaf tot slot zijn indrukwekkende visie op de kracht van het menselijke moreel kompas.

Hoeksteen van internationaal succes
Dr. Renko Dirksen beschreef de bijdrage van de Nederlandse tak aan het internationale succes van ARAG. “We vieren vandaag niet alleen het 60-jarig bestaan van onze vestiging in Nederland, maar ook de start van ARAG als internationale onderneming. Inmiddels zijn we actief in 19 landen, waaronder de VS, Canada en Australië. Met 12 miljoen klanten zijn we de grootste onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar ter wereld. Onze Nederlandse vestiging is niet alleen het grootste en oudste internationale onderdeel van de ARAG Groep, maar ook zeer innovatief en vaak een pionier. Het is dan ook fantastisch dat we dit moment na twee jaar van Zoom calls en Teams-meetings op deze manier met elkaar kunnen vieren.”

Innovatie en persoonlijke betrokkenheid

“Onze missie is al 60 jaar hetzelfde: het recht toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen. We zijn enorm trots op wat we de afgelopen 60 jaar in Nederland hebben bereikt – en we hebben nog veel te doen”, zegt Marc van Erven, CEO van ARAG Nederland. Het helpen en ondersteunen van onze klanten blijft voor ons centraal staan. We blijven volop investeren in slimme digitale oplossingen om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften in de markt. Maar de juridische expertise en persoonlijke betrokkenheid van onze mensen blijft onze grootste kracht.”