Preventie en bewustwording sleutel in sector-overschrijdende aanpak voor verzekeren Nederlandse Delta tegen klimaatrisico’s 


Preventie en bewustwording vormt de sleutel in sector-overschrijdende aanpak voor verzekeren Nederlandse Delta tegen klimaatrisico’s. Dat is de conclusie van ruim 25 wetenschappers en professionals bij verzekeraars, bouw en techniek-kennisinstellingen en universiteiten. Zij hebben op 14 november op papier gezet wat er moet gebeuren om onze laaggelegen Nederlandse delta te verzekeren tegen schade door klimaatrisico’s, zoals neerslag en overstroming. 

Hun aanpak? Investeer in een sector overschrijdende aanpak en vergeet de inwoners van Nederland niet. Alleen dan zijn we in staat een vuist te maken om Nederland nu en in de toekomst klimaatbestendig te maken. De experts hebben hun visie uiteengezet in vier thema’s met gerichte vragen waar we cross-sectoraal een antwoord op moeten geven: 

1.       Reken klimaatrisico’s door naar de impact op de economie, de waarde van activa, en de samenleving als geheel. Met als belangrijkste vraag: Hoe kunnen we hiaten in kennis over de gevolgen van rampen op economie en samenleving invullen waarbij verzekeringen betaalbaar blijven? 

2.      Wat hebben we nodig om nu en in de toekomst te kunnen bouwen via het principe ‘Building Back Better’ (klimaatrisico meenemen bij herbouwen) en/of klimaatadaptieve oplossingen inbouwen bij bestaande bouw? Hoe kunnen we bewustzijn over klimaatrisico’s omzetten in actie via preventieve maatregelen? 

3.      De (bestaande) publiek (overheid) en private samenwerking met bijvoorbeeld verzekeraars, banken en investeerders moeten we opnieuw invullen vanuit een systeembenadering: Hoe kunnen we infrastructuur, planning, bouw en investeringen zo afstemmen dat we de risico’s op schade verkleinen en eerlijk (ver)delen? 

4.      Onze grondhouding is mede bepalend voor de manier waarop we met klimaatrisico’s omgaan. Hoe vergroot je het publieke bewustzijn over rampen en klimaatrisico’s? En wat je er zelf aan kan doen? Hoe gaan we om met pijnlijke afwegingen (waar bouwen we wel en niet) die tegelijkertijd efficiënt, effectief en rechtvaardig zijn?  Wie goede ideeën voor dit initiatief kan die melden bij  Vylon Ooms, Verbond van Verzekeraars: v.ooms@verzekeraars.nl