Premievolume in motorrijtuigenmarkt stijgt; schadelast neemt toe

Het premievolume in de motorrijtuigenmarkt is in 2018 toegenomen met 4,4%. “De meeste groei zien we terug in de zakelijke markt. Op langere termijn zien we een groei, maar deze zal wel afzwakken”, aldus de Baken Adviesgroep op basis van een eigen onderzoek. De onderzoekers zien ook de schadelast toenemen.

In 2018 daalt de groei van de Nederlandse economie naar schatting tot 2,8%. In 2017 was dit nog 2,9%. De prognose voor 2019 en 2020 is een verdere daling, aldus het onderzoek.  “De bbp-groei van 2,8% is vooral te danken aan huishoudelijke consumptie. Ondanks de positieve binnenlandse situatie zal de zwakkere groei buiten landgrenzen de komende jaren merkbaar worden.  Ook het aantal voertuigen in het Nederlandse wagenpark is in 2018 toegenomen: met een groei van 2,2% tot bijna 9,5 miljoen voertuigen. Maar liefst 80% van het wagenpark bestaat uit particuliere personenauto’s en maar 20% behoort tot het zakelijke wagenpark.”

Schadelast

Volgens de Baken Adviesgroep is het Personenauto Particulier premievolume in 2018 met 4,2% gegroeid ten opzichte van 4,8% in 2017. “Deze groei is ontstaan door de toenemende schadelast. De oplopende personenautoschadelast is één van de grootste onderwerpen op de verzekeringsmarkt. Op basis van huidige trends in de schadelast lijkt deze de komende jaren verder op te lopen, doordat het aantal ernstige verkeersongevallen stijgt. Redenen die hier voor veel worden aangehaald zijn onder andere de verkeersdrukte, toename van het aantal gereden kilometers en het toegenomen smartphonegebruik.

 Bestelauto’s

Daarnaast is volgens het onderzoeksrapport het gehele zakelijke wagenpark in 2018 met 3,2% gestegen. “Het aantal bestelauto’s in Nederland neemt fors toe en ook de gemiddelde premie stijgt. Gecombineerd resulteert dit de komende vijf jaar in een groei van het premievolume van gemiddeld 3,5% per jaar. Vooral bij vervoer- en opslagbedrijven is het gebruik van bestelauto’s gestegen. De toename van online shoppen lijkt hier een verklaring voor. Een deel van de stijging in de schadelast kan worden toegewezen aan de explosieve stijging van het aantal koeriers- en pakketdiensten.”   

Lange termijntrends

Baken Adviesgroep constateert in haar onderzoek een aantal langetermijntrends:

§  Deelauto’s: het aantal deelauto’s is de afgelopen vier jaar met gemiddeld 40% per jaar gegroeid. Ze hebben potentie om autobezit structureel te doen dalen;

§  E-commerce: een toename in het aantal online bestellingen heeft impact op de schadelast. Vooral in woonwijken, waar vaak pakketjes moeten worden bezorgd, is het aantal ongelukken veroorzaakt door bestelauto’s gestegen;

§   SmartHome: de slimme thermostaat hangt al in meer dan 20% van de Nederlandse huishoudens en ook de SmartSpeaker is in opkomst. Verwacht wordt dat de adoptie van SmartHomes de komende jaren toe zal nemen. Met reductie van de schadelast als belangrijkste factor waarmee SmartHome apparatuur de verzekeringsmarkt beïnvloedt, zal dit dus een positief effect hebben op de schadelast.