Premies voor brand- en bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen blijven stabiliseren

Verzekeringspremies in het tweede kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) namen toe met 6%, dezelfde stijging als het voorgaande kwartaal. Premies voor brandverzekeringen in deze regio  stegen met 6%, doordat concurrentie onder verzekeraars een drukkend effect hadden op premies, met name voor verzekerden met weinig schade, zo blijkt uit Marsh Global Insurance Market Index  over het tweede kwartaal van 2022.

Verzekeraars hadden bij brandverzekeringen meer interesse in langetermijnovereenkomsten. Zorgen om inflatie zorgden ervoor dat verzekeraars meer aandacht hadden voor de juistheid van risicowaarderingen voor verzekerde en vervangingswaarde. Verzekeraars handhaafden strikte sluitingscontroles en discipline voor wat betreft het toewijzen van capaciteit en aggregatie uitdagingen, met name voor doorlopende bedrijfsschadeverzekeringen.

Aansprakelijkheid en FinProLines

De premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen stegen met 7%, ten opzichte van 6% in het voorgaande kwartaal. Premiestijgingen werden beperkt door concurrentie om nieuwe contracten.Renewals met schade waren het meest uitdagend doordat verzekeraars de capaciteit voor individuele programma’s beperkten

.Verzekeraars toonden een voortdurende zorg om blootstellingen in de Verenigde Staten door de schadeomvang en door jury toegewezen schadevergoedingen. Ook hadden verzekeraars meer aandacht voor uitsluitende bewoordingen zoals cyber, chemische stoffen, oorlog en sancties, rechtspraak rondom klimaatverandering, en seksueel misbruik en aanranding. Ook in de autoverzekeringssector nam het aansprakelijkheidsrisico toe,  in sommige landen met dubbele cijfers.

De premies voor Financial en Professional Lines-verzekeringen blijven zich matigen, met een toename van 5% in het tweede kwartaal, ten opzichte van 9% in het eerste kwartaal. De stabilisering op de markt voor D&O bleef zich doorzetten door toegenomen concurrentie en nieuwe capaciteit. Financieële instellingen ervaarden opnieuw gematigde stijgingen; in sommige gevallen was er zelfs sprake van geen premiestijging of zelfs een gematigde afname.

Premies voor cyberverzekeringen namen daarentegen toe met 50%, vergeleken met 80% in het voorgaande kwartaal. Zorgen om systemische blootstellingen en accumulatierisico bleef groeien, met de oorlog in Oekraïne als voornaamste oorzaak.

Klik hier voor het volledige rapport:https://youtu.be/MOg1B4KkN6U