Positieve cijfers van 2019 blijken in woeliger tijden een opsteker voor de Belgische verzekeraars; 2020 stevens af op omzetverlies van 1,6 miljard euro

Volgens voorlopige cijfers, stevent de Belgische verzekeringssector in 2020 af op een omzetverlies van 1,6 miljard euro op jaarbasis, vooral in individuele levensverzekeringen, in premies de belangrijkste tak van de sector. Schadeverzekeringen en groepsverzekeringen zouden ongeveer gelijke premies innen als voorheen. Globaal zou de omzet voor 2020 27,6 miljard euro bedragen, meldt het Belgische Verbond van Verzekeraars Assuralia bij de presentatie van haar jaarcijfers

“Ondanks de turbulentie die de coronacrisis op de financiële markten teweegbracht bleef de solvabiliteitspositie van de Belgische verzekeringsondernemingen op een ruim toereikend peil van zo’n 1,8 keer het reglementair vereiste niveau.De lockdown in het voorjaar vertaalde zich vooral in de branches arbeidsongevallen en auto tijdelijk door een mindere schadelast, terwijl de teller voor storm en andere natuurrampen voor dit jaar al op een bovengemiddeld peil staat met de twee pittige stormen van februari en september”, aldus Assuralia,    

2019 was goed jaar

2019 was voor de verzekeraars een goed jaar, zowel wat de omzet als wat het resultaat betreft. De premies stegen met 3 %, iets minder dan in 2018, tot 29,2 miljard euro, maar gingen er zowel in levensverzekeringen als in schadeverzekeringen sterker dan de inflatie op vooruit, zodat sprake was van reële groei. De gemiddelde premie voor de verplichte auto-verzekering zakte tot 314 euro (excl belastingen); de gemiddelde premie voor een woningverzekering liep daarentegen op tot 342 euro.

Tegen een achtergrond van aanhoudende lage rente bleef de omzet in individuele levensverzekeringen ver beneden het peil van de vroege jaren 2000, en tekenden de verzekeraars in deze branche voor het zevende jaar op rij meer uitkeringen dan instroom aan nieuwe premies. In 2019 sloten de verzekeraars het boekjaar af met een globaal resultaat van 2,46 miljard euro, in de lijn van het jaar tevoren.De werkgelegenheid in de sector verminderde in 2019 fractioneel met 0,9 %.

De “Kerncijfers 2019” staan op www.assuralia.be en omvatten traditiegetrouw de rangschikking van de vijftien voornaamste verzekeringsgroepen per eind 2019