Poll Risk & Business: Overgrote deel lezers ziet zakelijke schadeverzekeringspremies omhoog gaan

Ruim acht van de tien professionals ziet  de premies voor zakelijke schadeverzekeringen dit jaar omhoog gaan. Dat blijkt uit de laatste poll van 2017. Ruim een kwart van de respondenten is van mening dat de premies in alle zakelijke schadebranches zullen stijgen; iets meer dan de helft  ziet dat slechts in enkele branches gebeuren. Bijna 10% denkt dat de premies in 2018 op ongeveer hetzelfde niveau zal liggen als in 2017, terwijl ongeveer hetzelfde percentage zelfs verwacht dat de premies verder zullen dalen.Aanleiding voor de poll is de marktanalyse van Swiss Re waaruit naar voren kwam dat de premies voor zakelijke  schadeverzekeringen wereldwijd omhoog kunnen gaan als gevolg van onder meer de schadelast door natuurrampen.