P&I-correspondent Niels van der Noll  zet loopbaan zelfstandig voort onder naam Pleitbezorger

Niels van der Noll, sinds 1990 werkzaam in haven en scheepvaart en de afgelopen 25 jaar als P&I Correspondent bij onder meer Van Ommeren en Vopak, heeft sinds 1 november jl.  zijn loopbaan voortgezet als zelfstandig  ondernemer onder de naam Pleitbezorger.

“Met mijn ervaring als P&I Correspondent én als  bestuurslid van de stichting Unum (arbitrage & mediation) assisteer ik reders, bevrachters, havenbedrijven, verzekeraars en anderen bij het oplossen van geschillen en het behandelen van claims. Maar ook schadepreventie vind ik belangrijk. Mijn werkterrein breidt zich ook uit naar andere sectoren”, aldus Van der Noll. “Het werken op het snijvlak van praktische zaken en juridische vraagstukken, gericht op het behartigen van belangen van de klant en het vinden van aanvaardbare oplossingen voor uiteenlopende problemen is en blijft interessant.”

Als ervaren pleitbezorger op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek ontrafelt Niels van der Noll complexe zaken en werkt hij aan een adequate oplossing. Zijn ervaring als bestuurslid van de stichting Unum (arbitrage & mediation) geeft hem extra instrumentarium om klanten te helpen geschillen te beslechten en claims te behandelen, maar ook om schade te voorkomen.

Schadepreventie, onder meer door het geven van trainingen is één van de activiteiten waar Niels van der Noll voor wil pleiten. Hij werkt op dit gebied samen met ervaren experts, trainers en coaches. Van der Noll is onder meer Correspondent voor de Noord-Nederlandsche P&I Club. Hij werkt verder voor reders, bevrachters, verzekeraars en havenbedrijven, maar ook bedrijven en organisaties buiten deze sectoren rekent hij tot zijn klantenkring.  Voor meer info: www.pleitbezorger.com