Petra Hielkema (DNB): “Samen met sector kansen oppakken”

 “Natuurlijk zijn we als toezichthouder kritisch. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om een open houding te hebben en toegankelijk te zijn. Er liggen grote kansen voor de sector om te innoveren en digitaliseren. Denk aan artificial intelligence. Hoe mooi zou het zijn als we dat waar mogelijk samen oppakken.” Dat is het antwoord van Petra Hielkema, sinds 1 februari divisiedirecteur Toezicht Verzekeraars bij DNB, op de vraag ‘ Wat kunnen verzekeraars van jou verwachten als toezichthouder? In een kennismakingsinterview in de recente Nieuwsbrief Verzekeren van DNB.

Welke kansen zie je voor DNB en de sector?’, luidde een andere vraag. Haar antwoord: “DNB heeft de ambitie om een datagedreven, digitale toezichthouder te worden, en daardoor efficiënter te zijn. Ik vind het belangrijk dat we daarover ook in deze tijd goed in gesprek blijven met de sector. Een ander belangrijk thema is duurzaamheid en een groen herstel uit deze crisis. Verzekeraars hebben echt wel ambities op dat gebied. We moeten door de crisis niet bij de pakken neer gaan zitten, maar deze juist aangrijpen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en duurzaamheid.”

Over haar nieuwe functie zegt zij: “Ik vind het echt een hele mooie plek. Van 2007-2015 werkte ik al binnen het toezicht op verzekeraars en het is een fijn weerzien. Veel mensen uit de branche ken ik nog. Bij EIOPA, maar ook in de sector. Ik vind het een prachtige bedrijfstak, onder andere vanwege de rol van verzekeraars om risico’s in de samenleving weg te nemen. It’s good to be back.

In het kennismakingsinterview kijkt zij terug op haar eerste 100 dagen: “Door corona waren die heel raar. De eerste vijf weken heb ik vanaf kantoor gewerkt, sindsdien gaat alles op afstand. Die omschakeling is heel goed gegaan. Binnen ons team, maar ook in de sector. Verzekeraars zijn snel overgeschakeld naar thuiswerken en tegelijkertijd de boel draaiende houden en blijven focussen op de klant. En je ziet dat de sector zijn maatschappelijke rol pakt. Bijvoorbeeld door gestrande reizigers terug te halen.”

Zij zegt het aan de ene kant veelbelovend te vinden dat ‘we’ zo goed zijn omgeschakeld, maar aan de andere kant wordt de sector natuurlijk geraakt doordat we economisch in zwaar weer zitten. “Daar zijn we ons allemaal van bewust en daar moeten we met elkaar aan werken.” Over de rol van de DNB daarin zegt zij tot slot: “Wij hebben bepaalde uitvragen opgeschort, om verzekeraars lucht te geven. Als toezichthouder blijven wij bereikbaar voor verzekeraars. U kunt altijd met ons spreken. Natuurlijk blijven we bij alle drie de sectoren – zorg, schade en leven – ook kritisch meekijken: met welke scenario’s moeten ze rekening houden en hoe bereiden ze zich daarop voor? Daarbij kijken we naar de gevolgen van corona, maar ook bijvoorbeeld de lagerenteomgeving, die zorgelijk is en voorlopig blijft.”