Personeel bij financiële dienstverleners behoorlijk honkvast

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit verschilt per bedrijfstak, bij de overheid is dit doorgaans het langst (58,9% van alle medewerkers), gevolgd door industrie (47,7%), onderwijs (44,8%), financiële dienstverlening (44,2%) en bouwnijverheid (42,4%). Tien bedrijfstakken scoren lager dan de financiële dienstverlening, waarin daarnaast bijna een kwart (24,6%) van het personeel tussen vijf en tien jaar in de sector werkzaam is, 16,2% tussen de twee en vijf haar, 8,9% tussen de 1 en 2 jaar en 6,1% minder dan een jaar, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over baanduren, die overall korter is als de arbeidsrelatie flexibeler is en naarmate de werknemer jonger is.

In 32,2% van de 7,9 miljoen werknemersbanen in 2016 is de baanduur 10 jaar of langer. In 20,8% van de banen ligt de duur tussen de 5 en 10 jaar. Daarnaast heeft 18,5% een baanduur van 2 tot 5 jaar, 13,9% van 1 tot 2 jaar, en 14,7% een baanduur korter dan 1 jaar.  Werknemers bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten hebben de langste baanduren. Bijna drie van de vijf werknemers is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd, dat wil zeggen, ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan 10 jaar in een baan zit. In de horeca en de zakelijke dienstverlening (verhuur en overige zakelijke diensten) zitten de minste werknemers met minimaal tien dienstjaren; slechts 10% van de werknemers.

Kortere baanduren als er meer flexibele banen zijn

Werknemers met langere baanduren zijn vaker oudere werknemers en met een contract voor onbepaalde tijd. Van de werknemers bij de overheid heeft 86% een baan voor onbepaalde tijd. Ook de gemiddelde leeftijd van werknemers ligt er hoger dan in andere bedrijfstakken. Werknemers met korte baanduren zijn vaker jong en hebben vaker een flexibele baan. In de horeca en in de zakelijke dienstverlening wordt vaker in kortdurende banen gewerkt. Het aandeel flexibele banen (reguliere baan voor bepaalde tijd, oproepbaan, uitzendbaan, stagebaan) in deze bedrijfstakken bedraagt respectievelijk 65% en 75%. In de horeca is ruim de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar, in de zakelijke dienstverlening bijna een kwart.

Bijna de helft van de werknemers met een contract voor onbepaalde tijd heeft een baanduur van 10 jaar of langer, ruim een kwart heeft een baan met een duur van5 tot 10 jaar. Bij de flexibele banen is het aandeel kortdurende banen hoog. Bijna de helft van de uitzendbanen duurt korter dan 1 jaar en ruim een kwart duurt 1 tot 2 jaar. Bij de banen met een contract voor bepaalde tijd en bij de oproepbanen is het aandeel banen met een baanduur tot 2 jaar ook hoog.

Oudere werknemers hebben een langere baanduur dan jongere werknemers. Ruim 80% van de oudere werknemers (55 tot 65 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of langer. In deze leeftijdsgroep heeft 64% zelfs een baan met een duur van 10 jaar of langer. Negentig procent van de jonge werknemers (15 tot 25 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of korter. Uit CBS-onderzoek blijkt dat jongeren steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie hebben