Pensioenverplichtingen Henkel naar Nationale-Nederlanden

  Nationale-Nederlanden neemt de pensioenverplichtingen en bezittingen over van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. Deze overeenkomst heeft betrekking op circa 750 deelnemers, (oud)-werknemers, van Henkel. Het over te dragen pensioenvermogen van deze ‘buy-out’ bedraagt circa EUR 125 miljoen.  

Vanaf 1 juli 2021 neemt Nationale-Nederlanden de pensioenverplichtingen over en ontvangen de deelnemers een levenslang gegarandeerd pensioen. Daarnaast krijgen zij op 1 juli 2021 een éénmalige inhaalindexatie en vanaf 1 januari 2022 ook een gegarandeerde jaarlijkse indexatie. Het voornemen is dat de volledige collectieve waardeoverdracht per 1 november 2021 plaatsvindt, na goedkeuring van DNB.

Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. wordt vervolgens geliquideerd. Het pensioenfondsbestuur werd bij de selectie voor de toekomstige uitvoerder bijgestaan door adviseur Willis Towers Watson. AZL zal het volledige transitieproces en de liquidatie van het pensioenfonds begeleiden.   Pierre Akkermans, voorzitter van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V.: “We dragen in het volste vertrouwen het stokje over aan Nationale-Nederlanden. Dat doen we na een zorgvuldig selectieproces. De sponsor, de ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan waren hier nauw bij betrokken. Maar we hebben zeker ook de deelnemers geraadpleegd, in een speciale vergadering. Onze deelnemers krijgen nu de beste voorwaarden: eerder gemiste indexaties worden ingehaald én een mooie jaarlijkse indexatie. Een prachtig resultaat!’

  Annemieke Visser-Brons, directeur Pensioen van Nationale-Nederlanden: Wij zijn hartstikke trots op het vertrouwen dat het pensioenfondsbestuur van Henkel Nederland ons geeft. Het overnemen van de pensioenverplichtingen en -bezittingen van pensioenfondsen sluit aan bij onze strategische doelstellingen. Wij bieden onze klanten een pensioenoplossing die transparant is en aansluit op hun persoonlijke wensen. Met daarnaast veel aandacht voor de uitvoering, communicatie en begeleiding, want met de uitvoering staat of valt alles. Zo helpen we pensioenfondsen, werkgevers en werknemers bij de keuzes die ze maken voor hun financiële toekomst.”
  Contact informatie  Nationale-Nederlanden Mediarelaties
Bas Kuik +31 (0) 6 20 89 39 66 bas.kuik@nn.nl     Contact informatie  Voorzitter Stichting Pensioenfonds Henkel Pierre Akkermans +31 (0) 6 29 31 83 18 www.pensioenfondshenkel.nl