Pensioenfonds HP en de aangesloten werkgevers kiezen voor Centraal Beheer APF

Stichting Pensioenfonds HP Nederland en de drie aangesloten werkgevers kiezen ervoor de opgebouwde pensioenen en de toekomstige pensioenopbouw van de huidige middelloonregeling onder te brengen bij Centraal Beheer APF. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van ongeveer 8.900 deelnemers, een bijbehorend vermogen van € 2,4 miljard en een pensioenregeling met een premievolume van € 30 miljoen.

Stichting Pensioenfonds HP Nederland en de aangesloten werkgevers voerden de afgelopen periode een goede dialoog over de toekomst van hun pensioenregelingen. “Al enige tijd is sprake van drie zelfstandige ondernemingen met elk hun eigen verantwoordelijkheid. Daar past een andere, meer zelfstandige uitvoering van de pensioenregeling bij. Centraal Beheer APF bleek na een uitgebreid selectietraject voor alle werkgevers een geschikte en bovenal toekomstbestendige oplossing. De drie werkgevers krijgen bij Centraal Beheer APF ieder een eigen kring. Daarin worden de opgebouwde rechten en aanspraken in de huidige middelloonregeling en de toekomstige opbouw in diezelfde kring onverminderd voortgezet. Iedere werkgever krijgt zodoende meer mogelijkheden en zeggenschap over de invulling van het beleid van haar pensioenregeling.”

Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF: “We zijn Pensioenfonds HP Nederland en de drie werkgevers dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Door het inrichten van eigen kringen bieden we alle deelnemers van het voormalige HP-concern een duurzame pensioenoplossing. Hiermee zetten we ook een mooie stap in het verder uitbouwen van Centraal Beheer APF.” De overgang naar Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van de beoordeling door De Nederlandsche Bank.