Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en de aangesloten werkgevers kiezen voor Centraal Beheer

Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en de twee aangesloten werkgevers hebben een intentieovereenkomst getekend om de bestaande pensioenregeling onder te brengen in een eigen kring bij Centraal Beheer APF. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van ongeveer 2.485 deelnemers, een belegd vermogen van € 411 miljoen en de toekomstige pensioenopbouw op basis van middelloon (CDC) met een premievolume van € 15 miljoen.

Partijen hebben het voornemen de collectieve waardeoverdracht per medio 2023 te realiseren. Na de collectieve waardeoverdracht treedt Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland in liquidatie. Vanuit de eigen kring maken de belanghebbenden vervolgens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Op dit moment is nog niet bepaald naar welke pensioenregeling van het nieuwe stelsel de voorkeur van de belanghebbenden uitgaat.

 Aan de selectie van Centraal Beheer APF is een uitgebreid selectietraject voorafgegaan. Resultaat daarvan is dat het pensioenfonds samen met de aangesloten werkgevers en vakbonden unaniem hebben gekozen voor het aanbod van Centraal Beheer APF.

Boudewijn Dornseiffen, voorzitter Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland : “Ons fonds en de werkgevers hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de regeling bezien in het licht van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, het afnemend aantal actieve deelnemers (en daarmee de stijgende kosten per deelnemer) en de lange termijn houdbaarheid van een eigen pensioenfonds. Op basis daarvan hebben we gezocht naar een nieuwe strategische partner die enerzijds een solide oplossing kan bieden voor deze wijzigingen, de beoogde synergie kan bieden, maar anderzijds ook de voorkeuren van Deutsche Bank kan blijven invullen. Wij menen dat Centraal Beheer APF de juiste balans aan deze invulling kan geven en kijken uit naar een langdurige samenwerking om gezamenlijk de verschillende transities succesvol te kunnen volbrengen in het belang van al onze deelnemers.”

Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF: “We zijn Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland en haar belanghebbenden bijzonder dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij kijken ernaar uit de komende veranderingen samen te realiseren en stellen daarbij onze kennis en ervaring met de uitvoering van moderne DB- en DC-regelingen graag ten dienste van haar (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.” De overgang naar Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van de beoordeling door DNB.