Penetratiegraad cyberverzekeringen bij Brits MKB vorig jaar verdubbeld en in vier jaar tijd verdertienvoudigd

In 2014 had 2,1% van de Britse MKB-bedrijven een cyberverzekering afgesloten. In vier jaar tijd is de penetratiegraad met de factor gestegen naar 27,2%, wat bovendien een verdubbeling is ten opzichte van de 13,2% in 2017.  Gezien de verre van verzadigde cyberverzekeringsmarkt wordt voor de komende jaren een verdere aanzienlijke toename van de verzekeringsdichtheid voorzien. Dat zijn enkele uitkomsten uit een recent verschenen rapport ‘Thematic Research; Cyber Insurance’ van GlobalData, een gerenommeerd bedrijf op het gebied van data-analytics.

In het rapport wordt verder gesteld dat de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt voor een aanzienlijke groei staat. Daarbij baseren de onderzoekers zich onder meer op de op  Amerikaanse markt voor cyberverzekeringen, die qua omvang op dit terrein veel verder is ontwikkeld dan zijn Europese tegenhanger en gezien kan worden als een graadmeter voor de groeipotentie.” 

Daniel Pearce, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “Een combinatie van spraakmakende cyberincidenten en strengere regels voor gegevensbescherming hebben ertoe bijgedragen dat de vraag naar cyberverzekeringen is toegenomen. Binnen het Verenigd Koninkrijk vormt het MKB een groeibron voor de cyberverzekeringsmarkt. De huidige penetratiegraad van cyberverzekeringen is nog steeds relatief laag in vergelijking met andere zakelijke verzekeringsproducten, maar de groei zal doorzetten. De toename in het afgelopen jaar van het aantal MKB-bedrijven met een stand-alone cyberverzekering is vorig jaar met maar liefst 14 procentpunten gestegen.”

Volgens de onderzoekers  kan de verzekeringssector een aanzienlijke verstoring in de waardeketen tegemoet zien nu de markt voor cyberverzekeringen wereldwijd groeit. “De complexiteit en voortdurende evolutie van de risico’s waarmee de aanbieders van cyberverzekeringen worden geconfronteerd, maken het buitengewoon uitdagend om deze volledig te begrijpen en te verminderen. Als gevolg daarvan zullen  er meer partnerships worden aangegaan met bedrijven buiten de verzekeringssector, in het bijzonder cybersecurityproviders, die van fundamenteel belang zijn om verzekerden  een adequate dekking te kunnen bieden.”

Pearce vervolgt: “De schaderegeling vormt het belangrijkste gebied waarin deze  samenwerkingsverbanden van essentieel belang  zullen blijken te zijn. Door cyberincidenten niet toereikend aan te pakken  kunnen de hiermee gepaard gaande kosten explosief toenemen. Partnerschappen met cyberbeveiligingsspecialisten kunnen  de kans op mismanagement verkleinen en daarmee tevens de schadelast voor zowel het getroffen bedrijf als de verzekeraar.”