PE-programma RMIA tot eind april

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft voor de in het SAR-Register ingeschreven RMiA’s tot eind april een aantal  workshops en andere kennisbijeenkomsten op het programma staan in het kader van de Permanente Educatie staan. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten waarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn. De bijeenkomsten vinden plaats in Conferentiecentrum Woudschoten of in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum in Rotterdam. Inmiddels heeft de SAR tot 31 maart alle PE-bijeenkomsten voor  RMIA, RGA en RPA geannuleerd vanwege het Corona-virus

8 en 20 april: De rol van de adviseur bij complexe (bedrijfs)schades
 
Deze interactieve en praktische workshop is bedoeld voor adviseurs die zich bezighouden met zakelijke schadeverzekeringen die hiermee te maken kunnen krijgen/hebben in zowel het adviestraject als in de schaderegeling praktijk. Deelnemers kunnen een uniek inzicht verwachten in de behandeling van catastrofale claims vanuit het oogpunt van de insurance manager van een multinational. Pieter Jansen, 30 jaar werkzaam in de verzekeringswereld waarvan 19 jaar bij  het insurance team van Unilever, fungeert als docent.  

Aan de hand van praktijkcases worden deelnemers meegenomen in de afwikkeling van grote schades (> 10 miljoen) als gevolg van brand en natuurrampen, vaak met een belangrijke bedrijfsschade component en in een internationale context. Hieruit zijn voor zowel de internationale als provinciale praktijk belangrijke lessen te leren met waardevolle tips (best practice) die direct zijn toe te passen in uw dagelijkse advisering.

De bijeenkomst vindt op 8 april van 12.00 tot 15.30 uur plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist en op 20 april van 15.45 tot 20.00 uur op dezelfde locatie.

8 april:  Verdieping Bedrijfsschade casus


Niet zelden blijkt na een calamiteit de bedrijfsschade de grootste schadepost te zijn voor de getroffen onderneming en diens verzekeraars. In de periode die volgt na een calamiteit doen zich bovendien allerlei omstandigheden voor die een bedrijfsschade behandeling dynamisch maken. Zoals bijvoorbeeld  problemen bij de herbouw/herinvestering, klantverlies en uitbesteding, maar ook staking, overnames, financiering, onderverzekering, en dergelijke.

Na het opfrissen van de theorie door docent bedrijfsschade-expert drs. Raymond Bothof RA (Context b.v) wordt aan de hand van een casus het schaderegelingstraject doorlopen. Als adviseur krijg je te maken met informatie uit  verschillende invalshoeken (verzekeraars, makelaars, experts en klant). Tijdens de casus doen zich nieuwe omstandigheden voor waarmee  dient te worden omgegaan. Hoe breng je de schadevaststelling tot een goed einde met een bevredigend resultaat voor alle partijen?

De bijeenkomst vindt van 15.45 tot 20.00 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

20 april: Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen

Zowel op het gebied van sociale zekerheid, publieke en private inkomensverzekeringen vinden veel wijzigingen plaats. Alle relevante actualiteiten worden in een kort tijdsbestek behandeld door docent Janthony Wielink, oprichter en initiator van Enkwest Opleiding & Advies B.V.

De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats in Ontmoetingcentrum in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

22 april: Aansprakelijkheid en het verhalen van schade


Piet Bosma, jurist en werkzaam als brand- en aansprakelijkheidsexpert bij Lengkeek,  zet in deze workshop verschillende aspecten van het aansprakelijkheidsrecht uiteen. In vogelvlucht komen onder meer aspecten van bewijsrecht, het deugdelijk opbouwen van een juridische case en de verschillende aansprakelijkheidsgronden aan de orde. Ook neemt hij deelnemers mee in de verschillende regresregelingen en laat hij ondersteund met praktijkvoorbeelden de valkuilen en mogelijkheden van het verhalen van schade zien.

De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

22 april: De aansluiting van een verzekeringsprogramma bij het risicomanagement van de organisatie


Naast risicomanagement heeft elke organisatie ook een verzekeringsprogramma. Dit programma sluit nooit 100%  aan op het risicomanagement, maar slechts gedeeltelijk. Hoe bereiken we nu een zo goed mogelijke aansluiting en bewustwording van het belang van het verzekeringsprogramma, bij klanten?

Om deze vraag te beantwoorden plaatst bedrijfskundige Guido de Smidt,  werkzaam bij  Aon Commercial Risk Solutions in het segment Global Corporate en gecertificeerd Risk Manager Financiële Instellingen (CFA), in een masterclass het verzekeringsprogramma in een bredere context van risico en risicomanagement.


Deze Masterclass geeft inzicht in de volgende aspecten:
– Korte inleiding: geschiedenis van risico en onzekerheid – waar komen we vandaan?
– Wat is de aard en wat zijn verschijningsvormen van risico?
– Hoe meten we risico?
– Hoe ziet Risk Management er vandaag uit?
– Hoe vinden we de beste aansluiting van het Verzekeringsprogramma bij het risicomanagement van de organisatie?
– Kort inkijkje naar de toekomst van de verzekeringsadviseur.
– Tips voor deelnemers die zich verder in deze materie willen verdiepen.

De bijeenkomst vindt van 15.45 tot 20.00 uur plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist