Parametrische oplossingen kunnen ontspringen uit vroege successen in nieuwe businesslines

Parametrische verzekeringsoplossingen zullen voortbouwen op een sterke groei in 2023 en een groeiend aandeel innemen in de totale verzekeringswereld, omdat het gebruik ervan voortbouwt op vroege successen en zich uitbreidt naar nieuwe businsslines, aldus analisten van het ratingbureau AM Best.

Het gebruik van parametrische dekkingen zal zich naar verwachting uitbreiden van schadeverzekeringen naar werkgevers- en bestuurdersaansprakelijkheid, financial lines en cyber, aldus de analisten in hun laatste onderzoek.

 Omdat er steeds nieuwe risico’s opduiken, zullen veel van deze risico’s volgens AM Best goed gedekt kunnen worden door parametrische oplossingen. Cyber is een ander gebied waar parametrische verzekeringen een aanvulling kunnen vormen op de dekking die al beschikbaar is via traditionele cyberverzekeringen. Een groter gebruik van cloud computing maakt de risico’s en kosten in verband met downtime in de cloud, zoals gederfde inkomsten en verminderde productiviteit, groter.

Het samenvoegen van potentiële uitvalverlliezen voor cyberverzekeraars is complex om te bepalen, aldus het ratingbureau, en kan dienovereenkomstig worden uitgesloten van contracten. Met een parametrisch product zou, als de uitval van de cloud een bepaalde drempel overschrijdt, dit leiden tot een snelle uitbetaling zonder dat er een schaderegelingsproces moet worden doorlopen.

Hoewel parametrische dekkingen voor natuurrampen vooral worden gebruikt in opkomende markten, kunnen ze ook aantrekkelijker worden in volwassen markten die worden geconfronteerd met de gevolgen van veranderende klimaattrends. De toegenomen frequentie van weersomstandigheden, zoals zware stormen en overstromingen, vormen een reële bedreiging voor gemeenschappen die moeite hebben om voldoende bescherming te vinden op de traditionele verzekeringsmarkten   Parametrische oplossingen kunnen voortbouwen op vroeg succes en uitbreiden naar nieuwe lijnen