Overstromingsramp in Duitsland: :Verzekeraars hebben reeds 1,5 miljard euro uitgekeerd aan verzekerden

Ongeveer twee maanden na de overstromingsramp in de Ahr, de Erft en andere regio’s van Duitsland heeft de verzekeringssector reeds aanzienlijke bedragen uitgekeerd aan de polishouders.De klanten in Noordrijn-Westfalen ontvingen meer dan 900 miljoen euro, in Rijnland-Palts ongeveer 500 miljoen euro. De overige bedragen gingen naar andere deelstaten, met name Beieren en Saksen.

“We hebben al meer dan een vijfde van de schadeclaims van onze klanten betaald, ongeveer 1,5 miljard euro,” zei de voorzitter van de Duitse verzekeringsmaatschappij (GDV), Jörg Asmussen, in Berlijn. “Daarvan ging ruim een miljard euro naar particuliere huishoudens voor schade aan woongebouwen, inboedel en motorvoertuigen, en iets minder dan een half miljard euro naar bedrijvenn”.

De klanten in Noordrijn-Westfalen (NRW) ontvingen meer dan 900 miljoen euro, in Rijnland-Palts ongeveer 500 miljoen euro. De overige bedragen gingen naar andere deelstaten, met name Beieren en Saksen.De basis wordt gevormd door een geactualiseerde GDV-statistiek over de stand van de schadeafwikkeling na de lagedruk “Bernd”, die van 13 tot 18 juli over Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen in het bijzonder, maar ook over Beieren en Saksen trok. Het is de meest verwoestende natuurramp in Duitsland tot nu toe. De GDV raamt momenteel 250.000 verzekerde verliezen en een schade-uitgave van ongeveer zeven miljard euro.

“In heel Duitsland werden meer dan 16.000 werknemers van verzekeraars en verzekeringstussenpersonen ingezet om mensen in de overstroomde gebieden te helpen”, aldus Asmussen. Daarnaast zijn er nog zo’n 2.500 externe krachten, zoals deskundigen. “Ons werk bij dergelijke rampen gaat veel verder dan alleen het beoordelen en afwikkelen van schadeclaims. Verzekeraars zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor de vaak getraumatiseerde mensen.”  

De verzekeraars bieden hun cliënten ook praktische hulp bij het opruimen, door het organiseren van ambachtslieden, droogapparatuur, hogedrukreinigers en bouwmaterialen. Zij geven advies over de te nemen maatregelen, zoals reparaties, renovatie of verbouwing van het gehele huis. Er werden ook voorschotten betaald zodat de mensen eerste levensbehoeften konden kopen, zoals kleding en voedsel.