Overnamemonitor Verzekeringsmarkt’: “Door private equity zijn ‘fonden-intermediairs ontstaan”

“Met de toetreding van partijen als private equity zien wij dat met name de grote intermediairs zelf ook target zijn geworden. Niet alleen nationale maar ook internationale private-equity bedrijven zijn geïnteresseerd in het intermediair in Nederland”, meldt BHD Dullemond in haar vorige week verschenen ‘Overnamemonitor Verzekeringsmarkt’.

Dit versterkte volgens het overnameadviesbureau het afgelopen jaar nog eens extra omdat het intermediair bedrijfseconomisch crisisproof bleek te zijn. “De omzetten zijn stabiel en blijven al jaren -licht- groeien, daarnaast zijn de rendementen van een constant, behoorlijk hoog niveau. Investeren in het assurantie-intermediair is veilig en solide.”

Sterke positie

 Op dit moment zijn er volgens de onderzoekers ten minste zes grote private equity-partijen actief naast een aantal kleinere investeerders. “Met hun acquisities zien we dat ze in relatief korte tijd een sterke positie in de top honderd assurantie-intermediairs hebben verworven. De komende jaren zullen ze nog diverse -grote- acquisities plegen en verdere consolidaties realiseren. Door samenvoegingen van meerdere intermediairs kunnen synergievoordelen worden behaald en wordt hun inkooppositie sterker. Daarbij is er veel budget om platforms voor en innovatieve communicatie met klanten te ontwikkelen. Zo ontstaan er “fondsenintermediairs” met 3.000 of meer medewerkers en premievolumes die de 2 miljard euro ruim zullen overstijgen.”

Top-10

De tien grootste dealmakers zijn goed voor 84% (80% in 2019) van de deal value. De deal value neemt na de Top 10 snel af. Dit is te zien aan het aandeel van de Top 20. Dat is met 93% maar 9%-punt meer (88% in 2019). In de Top 20 komen we namen tegen als VKG die onder meer Kral Westen heeft overgenomen en Ecclesia Gruppe die Sibbing heeft overgenomen.

De tien grootste kopers zijn: Soderberg (private equity),  Heinenoord (familiebedrijf), Veldsink (eigendom familie), Perree & Partners (familiebedrijf/equity), Yousure (private equity), Heilbron (private equity), Quintes (private equity),  Nedvest (familiebedrijf/ equity), VLC & Partners (verzekeraar) en  SAA (eigendom familie).

. Overige uitkomsten

Enkele andere uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Intermediairs zijn vandaag de dag grote bedrijven geworden en dat is terug te zien in het aantal en de transactiewaarde van aandelenoverdrachten. De gemiddelde deal value van aandelenoverdrachten was in de tweede helft van dit jaar € 7.260.566, wat een stijging ten opzichte van de eerste helft van 2020 is van ruim 60%;.
  • Nog altijd betreffen de meeste transacties in de verzekeringsmarkt portefeuilleoverdrachten (activa/ passivatransactie) maar in de laatste zes maanden van dit jaar was het aandeel van de aandelendeals 34%. In 2019 was dit 24%. In 2019 was er in één op de vijf gevallen sprake van een aandelenoverdracht, in 2020 jaar is er in bijna één op de drie gevallen sprake van een aandelenoverdracht. De gemiddelde waarde van dergelijke transacties is met circa 3,5 miljoen euro veel hoger dan de 2,4 miljoen euro in 2019;
  • Door de groei van het intermediair is zijn positie in de marktketen volledig gewijzigd ten opzichte van 20 jaar geleden. “In 2000 stond de tussenpersoon letterlijk tussen de verzekeraar (als een soort van verlengstuk voor verkoop van verzekeringsproducten) en de klant in. Nu twintig jaar later lijken de rollen omgedraaid en zijn de posities gekanteld;
  • Sommige intermediairs worden zo groot dat ze -bijna- de rol van verzekeraars overnemen;
  • Enkele jaren nadat het captivebeleid een zachte dood was gestorven, begonnen verzekeraars weer mondjesmaat met het acquireren van assurantiekantoren. Sinds 2018 valt hierin een versnelling waar te nemen.  .