Overnamemonitor BHB Dullemond:Het aantal overnames binnen de arbodienstverlening stijgt

Door de stijging in het aantal acquisities en de toetreding van nieuwe investeerders komen steeds meer arbodienstverleners in andere handen. De verwachting is dat private equity een sterke positie in gaat nemen middels overnames, omdat deze partijen het verdienmodel, gezien het abonnementenmodel (recurring) aan de voorkant en de mogelijkheden tot schaalvoordelen aan de achterkant, een interessante propositie vinden. Dat schrijft BHB Dullemond in haar vorige week verschenen Overnamemonitor Arbodienstverlening.

“De rendementen zijn constant en van behoorlijk hoog niveau waarbij COVID-19 geen negatieve impact heeft gehad. Daarnaast wordt steeds vaker de combinatie gemaakt tussen assurantie-intermediairs en arbodiensten. Een arbodienst kan helpen de verzuimschade te beperken voor een verzekeraar. Investeren in arbodienstverleners is daarom relatief veilig en solide.”

Naast een aantal kleinere investeerders, zijn er op dit moment volgens het onderzoek een aantal grote private-equitypartijen actief. “De groei van het aantal private-equitypartijen zorgt voor een noemenswaardig aantal fusies en overnames in de markt. In de laatste zes maanden van 2020 is er sprake van een mutatiegraad van 5,3%. Dit betekent dat één op de twintig Arbodienstverleners actief bezig is geweest met een transactie. De totale dealwaarde van deze transacties bedroeg circa EUR 120 miljoen. Hierbij moet een kanttekening worden gemaakt omdat er één hele grote overname heeft plaatsgevonden. Gilde Healthcare heeft het belang in Blijwerk Groep verkocht aan Mentha Capital en Blijwerk Groep is samengegaan met Argo Advies en De Arbodienst.”

In het voorwoord schrijft BHB Dullemond dat arbodienstverlening economisch crisisproof blijkt. “Door het coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen is de wereld het afgelopen jaar in snel tempo veranderd. Diverse bedrijfstakken ondervonden door de lock downs grote terugval in omzet en groei. Daar waar luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties, horeca en de transportsector tijdens de coronacrisis aan het kortste eind trekken, is de impact van het coronavirus binnen de arbodienstverlening veel minder groot.Door corona en de stress die hierbij gepaard gaat, heeft het zelfs tot positievere rendementen geleid. Ook de steeds groter wordende noodzaak om verzuim te beteugelen zorgt voor innovatie en groei in de markt. De arbodiensten hebben in 2020 een goed jaar gedraaid, ook zijn de financiële verwachtingen voor 2021 positief.:

 Kijkende naar de totale arbomarkt zien de onderzoekers  dat er momenteel veel ontwikkelingen gaande zijn. “Uitdagingen zoals het tekort aan bedrijfsartsen, AVG en privacy maar ook de kansen op terreinen als preventie en ICT, zorgen voor veel dynamiek in de markt. Die dynamiek is ook terug te zien in het groeiende aantal fusies en overnames. Meer en meer arbodienstverleners zien de noodzaak om te gaan samenwerken, bedrijven te kopen of te verkopen om de uitdagingen en mogelijkheden binnen de markt goed op te kunnen pakken. Daarnaast zien private-equitypartijen inmiddels de markt van arbodiensten als een interessante propositie. In deze Overnamemonitor is te lezen dat het aantal overnames binnen de arbodienstverlening stijgt. Wel is ons opgevallen dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de assurantiemarkt, er weinig ruchtbaarheid wordt gegeven aan fusies en overnames.”