Opgemaakte versie Cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

De cao voor het Verzekeringsbedrijf 2020 is opgemaakt. In deze versie staan een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie op 23 april.

Tijdens het herschrijven van de cao zijn er onbedoeld inhoudelijke wijzigingen in de cao-tekst van 23 april opgenomen. Deze wijzigingen zijn inmiddels hersteld. De juiste tekst van de cao voor het Verzekeringsbedrijf 2020 is via deze link beschikbaar. De versie met de onbedoelde wijzigingen is in te zien via deze link.

In de nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf zijn de cao’s voor de binnen- en buitendienst geïntegreerd. Daarnaast is de cao-tekst volledig gemoderniseerd. Er waren naast de afspraken uit het cao-akkoord geen inhoudelijke wijzigingen beoogd, maar ondanks de grote zorgvuldigheid bij het herschrijven wel terecht gekomen in de cao-tekst van 23 april.

De aangepaste cao-tekst is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Verbond van Verzekeraars zal de algemeen verbindendverklaring (AVV) binnenkort aanvragen.

Vragen? Vragen over dit bericht en/of de cao kunnen gesteld worden aan Eurydice Janga of Suzanne Kooij, beleidsadviseurs arbeidszaken bij het Verbond