Ontwikkeling Klimaat Impact Monitor van start


Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) werken samen met de overheid en verzekeraars aan de Klimaat Impact Monitor. In deze monitor wordt data gebundeld, zodat de gevolgen van extreem weer in één oogopslag zichtbaar zijn. Ook wordt data gebruikt uit de Klimaatmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Nederland krijgt door klimaatverandering steeds vaker te maken met extreem weer zoals wateroverlast, droogte en natuurbranden. Denk bijvoorbeeld aan de valwind in Leersum op 18 juni en de recente overstromingen in Limburg. Het extremere weer heeft gevolgen voor onze leefwijze, gezondheid, natuur, infrastructuur, en de landbouw. Daarbij rijst de vraag hoe we als maatschappij grip kunnen krijgen op de gevolgen van extreem weer om zo de kans op schade te verkleinen.

Opzet Klimaat Impact Monitor

Volgens de WUR is er ontzettend veel data over weersextremen te vinden, maar data over de gevolgen wordt nog niet systematisch verzameld. Data verzamelen en samenvoegen is dan ook het doel van de Klimaat Impact Monitor. Door data te koppelen, leren de betrokken partijen meer over de relatie tussen extreem weer en de economische en maatschappelijke kosten. Datasets over schade aan gebouwen en voertuigen, natuurbranden, waterstanden en ziektemeldingen door hitte zijn enkele te verwachten resultaten. De lancering van de Klimaat Impact Monitor wordt verwacht in maart 2022.

Samenwerking

De Klimaat Impact Monitor is een samenwerking tussen Wageningen University & Research, Verbond van Verzekeraars, Climate Adaptation Services (CAS), Stichting RIONED, STOWA en het KNMI. Het initiatief wordt ondersteund door de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Bekijk onze Klimaatmonitor en lees meer over de Klimaat Impact Monitor op wur.nl.