Onderzoek: zeven van de tien zzp’ers tegen verplichtstelling AOV

Ruim zeven van de tien zzp’ers is tegen het verplicht stellen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers. Slechts 28% van de zzp’ers vindt dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De meningen over het verplicht stellen van een AOV zijn verdeeld. Voornamelijk zzp’ers die zelf al over een AOV beschikken, vinden dat de verzekering verplicht zou moeten zijn: 37% tegen 23% van de zzp’ers die nog niet verzekerd zijn.

Hoe ouder de zzp’er is, hoe vaker hij of zij positief staat ten opzichte van een verplichte AOV. Van de zzp’ers jonger dan 35 jaar is slechts 8% voorstander van een wettelijk verplichte AOV-polis. Bij 35- tot 45-jarigen is dat 23%, bij 45- tot  45-jarigen 30%, bij 55- tot 65-jarigen 27% en bij 65-plussers 58%. ZZP Barometer onderzocht ook de verschillen per bedrijfstak. In de techniek zijn de meeste zzp’ers voorstander van een verplichte AOV, gevolgd door zzp-ondernemers in het onderwijs en training (38%), medisch en zorg (34%) zakelijke dienstverlening (29%) en de bouw en installatie (27%).

Kosten blijven belangrijkst voor zzp’er
Uit het onderzoek blijkt verder dat de kosten van een AOV het meest bepalend zijn voor de keuze van zzp’ers om de verzekering wel of niet af te sluiten. Zo geeft 73% van de zzp’ers aan geen AOV te hebben afgesloten vanwege de hoge kosten van de verzekering. Een op de vijf (19%) zzp’ers zegt verder pas een AOV af te willen sluiten wanneer de kosten van de verzekering omlaag gaan. 82 procent van de zzp’ers geeft ten slotte aan dat de premie doorslaggevend is bij de keuze voor een AOV-verzekeraar. Daarnaast geeft 21% van de zzp’ers aan hiervoor geen financiële middelen beschikbaar te hebben, zegt 16% liever te investeren in zijn bedrijf, noemt 10% de materie te ingewikkeld, voert 6% onvoldoende kennis als reden aan en 3% dat een en ander teveel tijds kost. Een van de negen respondenten daarentegen antwoordt wel van plan te zijn een AOV af te sluiten, maar is daar nog niet aan toegekomen.

1 op 8 zzp’ers niet van plan ooit AOV af te sluiten
Naast lagere kosten (19%) , zegt 15% van de zzp’ers pas een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te willen sluiten wanneer zij zelf met arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden, 11% van de zzp’ers wil de verzekering afsluiten wanneer zij door collega-ondernemers  op het belang hiervan worden gewezen,  7% geeft aan de verzekering af te willen sluiten op het moment iemand in zijn of haar omgeving arbeidsongeschikt wordt, 5% als men op de risico’s wordt gewezen in de (sociale) media, 4% als men meer financiële middelen hiervoor beschikbaar heeft en 3% als de polissen transparanter worden. Ruim 1 op de 8 zzp’ers (13%) is echter niet van plan om ooit een AOV af te sluiten.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic: https://infogram.com/hoe-denkt-de-zzper-over-verplichten-aov-voor-zzpers-1gk92ejvkrxnp16.