Onderzoek UK: Groeiende kans dat zakelijke schadeclaims niet of niet geheel worden vergoed

Britse ondernemingen lopen in toenemende mate het risico dat zij een schadeclaim niet of niet geheel vergoed krijgen. Uit een onderzoek van consultancybureau Mactavish blijkt dat 45% van de grote, meer complexe zakelijke schadeclaims door verzekeraars wordt betwist, dat het gemiddeld drie jaar duurt voordat de schade wordt afgehandeld en de schadevergoeding gemiddeld 60% van het in eerste instantie geclaimde schadebedrag.

Het adviesbureau, dat gespecialiseerd is op het gebied van governance in de verzekeringsbranche, is van mening dat de directies van veel Britse corporate ondernemingen onvoldoende op de hoogte zijn van de dekkingslimieten en – voorwaarden van de door hun afgesloten verzekeringspolissen. Mactavish waarschuwt daarnaast voor ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de Insurance Act 2015 en de aanpassing van de Corporate Governance Code, die volop de aandacht zullen vragen van de directies.

“Wanneer zij de gevaren en bedreigingen niet onderkennen waaraan ondernemingen worden blootgesteld, is er een grotere kans dat verzekeraars schadeclaims zullen afwijzen omdat zij bij het aangaan van de verzekering niet volledig op de hoogte zijn gesteld van alle te verzekeren risico’s. Dergelijke zaken zijn zeer beschadigend voor bedrijven en voor de reputatie van directies, die als gevolg hiervan mogelijk zelfs een schadeclaim van aandeelhouders aan hun broek kunnen krijgen”, aldus Mactavish.

CEO Bruce Hepburn voert aan dat in het algemeen directies een lage betrokkenheid aan de dag leggen voor verzekeringen. “Alle CFO’s weten bijvoorbeeld alles van de bankzaken van hun onderneming, maar slechts weinigen zijn op de hoogte van de limieten in hun verzekeringsdekking.”