Onderzoek NN: Communicatie pensioenakkoord cruciaal voor kwetsbare groepen

Veel Nederlanders zijn nog grotendeels onbekend met de inhoud van het pensioenakkoord. De helft van hen heeft geen idee welke gevolgen het akkoord kan hebben voor hun eigen pensioensituatie. En 77% van de mensen die wel verwachtingen hebben, denkt dat de gevolgen negatief zijn. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.200 Nederlanders in loondienst tussen de 25 en 65 jaar van marktonderzoeksbureau Kien in opdracht van Nationale-Nederlanden.

 In aanloop naar de Pensioendriedaagse van 3 tot en met 5 november geeft Annemieke Visser-Brons, directeur Nationale-Nederlanden Pensioen aan dat ‘de tijd dringt om werkenden goed te informeren. En dat geldt dubbel voor kwetsbare groepen. Er is vernieuwde, betrokken en toegesneden communicatie nodig, communicatie waar we deze groepen nu wel mee kunnen bereiken.’   

Gezamenlijke communicatiekans

De verandering van de pensioenregels biedt bij uitstek een kans voor overheid, sociale partners en pensioenuitvoerders om samen te kijken hoe ze Nederlanders veel meer kunnen betrekken bij hun pensioen. Zo blijkt uit het onderzoek dat een meerderheid (61%) van de werkende Nederlanders wel iets gehoord heeft over het pensioenakkoord, maar weinig weet van de inhoud. Slechts 1,7% van de werknemers weet (redelijk) veel van het akkoord en begrijpt de informatie volledig.

Pensioen lijkt werkenden niet erg bezig te houden. Ruim minder dan de helft (44%) van de werknemers vraagt bijvoorbeeld naar de pensioenregeling bij een nieuwe baan. Vrouwen lijken iets minder pensioenbewust dan mannen. Zo weet 41% van de ondervraagde mannen hoeveel de werkgever ongeveer voor het pensioen betaalt, maar weet slechts 29% van de vrouwen dit.

Onbekend maakt onbemind

Dit gebrek aan kennis van de nieuwe pensioenregels en het beperkte pensioenbewustzijn zijn niet zonder risico. Voor de mensen die wél verwachtingen van de gevolgen hebben, geldt: hoe minder kennis van de inhoud, hoe negatiever ze zijn over de gevolgen van het pensioenakkoord. Ook voor pensioen maakt onbekend onbemind. Visser-Brons: “Het nieuwe pensioenakkoord moet juist zorgen voor een persoonlijker en transparanter pensioen: meer keuzes en invloed op het uiteindelijke pensioen. Maar alleen nieuwe regels invoeren is niet voldoende. Mensen moeten deze regels ook begrijpen, én erop vertrouwen dat ze leiden tot een volwaardig pensioen.”

Groepen die al kwetsbaar zijn als het om pensioen gaat, lopen extra risico als de nieuwe regels worden ingevoerd. Visser-Brons: “We zien in de samenleving kwetsbare groepen die juiste en vooral effectieve communicatie en dienstverlening nodig hebben. Zij verdienen bij de overgang naar de nieuwe regels gerichte aandacht. Je ziet vooral dat parttimers, lager opgeleiden en jongeren bijna niets weten van de inhoud van het pensioenakkoord. Communicatie hierover, toegespitst op de persoonlijke situatie, is van wezenlijk belang. Een andere groep die risico’s loopt zijn werknemers die van baan (willen) veranderen. Door de overgang naar de nieuwe regels kunnen zij er opeens flink op achteruitgaan in pensioen.”

Mensen begeleiden bij pensioenkeuzes

Nationale-Nederlanden pleit voor meer aandacht voor betrokken en echt persoonlijke communicatie. Informeren is stap één naar meer betrokkenheid bij pensioen zodat mensen zich bewust worden van hun huidige financiële positie. Niet alleen als de regels veranderen, maar óók als hun eigen situatie verandert.

Visser-Brons: “Dit betekent mensen begeleiden bij pensioenkeuzes die voor hén op dat moment relevant zijn, op een manier die bij hen past. Zo houden wij in onze communicatie rekening met de doelgroep. Een ander initiatief hebben we samen met het Nibud ontwikkeld: het Geldplan Pensioen en aandacht voor diverse levensgebeurtenissen zoals scheiden. Tijdens de Pensioen3daagse staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van het pensioenakkoord met een social media campagne. We verwijzen met banners naar de nn.nl/mijnpensioen. Op deze website staan verschillende artikelen met handige feitjes over het pensioenakkoord. We blijven graag in gesprek met deelnemers, sociale partners, overheid en pensioenuitvoerders om onze initiatieven om mensen tot actie over te laten gaan te toetsen en te verbeteren.”

roepen die al kwetsbaar zijn als het om pensioen gaat, lopen extra risico als de nieuwe regels worden ingevoerd. Visser-Brons: “We zien in de samenleving kwetsbare groepen die juiste en vooral effectieve communicatie en dienstverlening nodig hebben. Zij verdienen bij de overgang naar de nieuwe regels gerichte aandacht. Je ziet vooral dat parttimers, lager opgeleiden en jongeren bijna niets weten van de inhoud van het pensioenakkoord. Communicatie hierover, toegespitst op de persoonlijke situatie, is van wezenlijk belang. Een andere groep die risico’s loopt zijn werknemers die van baan (willen) veranderen. Door de overgang naar de nieuwe regels kunnen zij er opeens flink op achteruitgaan in pensioen.”

Mensen begeleiden bij pensioenkeuzes

Nationale-Nederlanden pleit voor meer aandacht voor betrokken en echt persoonlijke communicatie. Informeren is stap één naar meer betrokkenheid bij pensioen zodat mensen zich bewust worden van hun huidige financiële positie. Niet alleen als de regels veranderen, maar óók als hun eigen situatie verandert.

Visser-Brons: “Dit betekent mensen begeleiden bij pensioenkeuzes die voor hén op dat moment relevant zijn, op een manier die bij hen past. Zo houden wij in onze communicatie rekening met de doelgroep. Een ander initiatief hebben we samen met het Nibud ontwikkeld: het Geldplan Pensioen en aandacht voor diverse levensgebeurtenissen zoals scheiden. Tijdens de Pensioen3daagse staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van het pensioenakkoord met een social media campagne. We verwijzen met banners naar de nn.nl/mijnpensioen. Op deze website staan verschillende artikelen met handige feitjes over het pensioenakkoord. We blijven graag in gesprek met deelnemers, sociale partners, overheid en pensioenuitvoerders om onze initiatieven om mensen tot actie over te laten gaan te toetsen en te verbeteren.”

Groepen die al kwetsbaar zijn als het om pensioen gaat, lopen extra risico als de nieuwe regels worden ingevoerd. Visser-Brons: “We zien in de samenleving kwetsbare groepen die juiste en vooral effectieve communicatie en dienstverlening nodig hebben. Zij verdienen bij de overgang naar de nieuwe regels gerichte aandacht. Je ziet vooral dat parttimers, lager opgeleiden en jongeren bijna niets weten van de inhoud van het pensioenakkoord. Communicatie hierover, toegespitst op de persoonlijke situatie, is van wezenlijk belang. Een andere groep die risico’s loopt zijn werknemers die van baan (willen) veranderen. Door de overgang naar de nieuwe regels kunnen zij er opeens flink op achteruitgaan in pensioen.”

Mensen begeleiden bij pensioenkeuzes

Nationale-Nederlanden pleit voor meer aandacht voor betrokken en echt persoonlijke communicatie. Informeren is stap één naar meer betrokkenheid bij pensioen zodat mensen zich bewust worden van hun huidige financiële positie. Niet alleen als de regels veranderen, maar óók als hun eigen situatie verandert.

Visser-Brons: “Dit betekent mensen begeleiden bij pensioenkeuzes die voor hén op dat moment relevant zijn, op een manier die bij hen past. Zo houden wij in onze communicatie rekening met de doelgroep. Een ander initiatief hebben we samen met het Nibud ontwikkeld: het Geldplan Pensioen en aandacht voor diverse levensgebeurtenissen zoals scheiden. Tijdens de Pensioen3daagse staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van het pensioenakkoord met een social media campagne. We verwijzen met banners naar de nn.nl/mijnpensioen. Op deze website staan verschillende artikelen met handige feitjes over het pensioenakkoord. We blijven graag in gesprek met deelnemers, sociale partners, overheid en pensioenuitvoerders om onze initiatieven om mensen tot actie over te laten gaan te toetsen en te verbeteren.”