Onderzoek Movir: Zelfstandig professionals lijden onder slaapproblemen

Ruim veertig procent (43%) van de zelfstandig professionals slaapt redelijk tot (zeer) slecht. Dit heeft een negatieve invloed (41%) op de prestaties van hun bedrijf. De slaapproblemen zijn hardnekkig, bijna vier van de vijf  (79%) heeft hier al langer dan een half jaar last van., 62% zelfs langer dan een jaar.   Dit blijkt uit een recent slaaponderzoek van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir in het kader van de Internationale Dag van de Slaap op 19 maart. “Er is niet één standaard oplossing voor slaapproblemen”, zegt Movir-directeur Yoram Schwarz. “Het oplossen van elk slaapprobleem vraagt om maatwerk.”

“Goed slapen is een belangrijke voorwaarde voor een gezond leven en een gezond bedrijf. Met de toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl, is er ook steeds meer belangstelling voor goede nachtrust. Begrijpelijk als je weet dat slaapproblemen een negatieve invloed hebben op de stemming (68%), productiviteit (61%) en concentratie (60%) van zelfstandig professionals. De meeste professionals met een slaapprobleem (63%) proberen hun slaapprobleem zelf op te lossen, meestal zonder succes”, aldus de onderzoekers

 Yoram Schwarz: “Eén oplossing voor slaapproblemen bestaat niet, omdat mensen om uiteenlopende redenen slecht slapen en omdat de aard van de problemen verschilt. Zo zien we dat bijna negentig procent (88%) moeite heeft met doorslapen, ruim zestig procent (61%) wordt te vroeg wakker en ruim veertig procent (42%) heeft moeite met in slaap komen. Een slaapprobleem oplossen vraagt daarom om maatwerk.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat zeer slechte slapers hun slaap gemiddeld het rapportcijfer 2,4 meegeven, slechte slapers een 4,3, redelijke slapers een 6,3, goede slapers een 7,9 en zeer goede slapers een 9,2. Bijna tweederde  (63%) van de ondernemers onderneemt actie om hun slaapproblemen op te lossen, maar dat levert niet altijd het gewenste effect op. Voor het oplossen van slaapproblemen wordt overigens niet vaak professionele hulp ingeschakeld.

Movir helpt slaapproblemen op te lossen
Veel zelfstandig ondernemers met slaapproblemen (88%) overwegen ondersteuning op het gebied van slaap. Yoram Schwarz: “We hebben uitgebreide ervaring met het ondersteunen van professionals. Zo krijgen onze klanten niet alleen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en ondersteuning om weer aan het werk te gaan. Ook kunnen klanten vanaf dag 1 dat ze verzekerd zijn bij ons aankloppen als ze ergens mee zitten. Meld je je bij ons met een slaapprobleem, dan kijken we samen welke oplossing het beste bij je past. Soms betekent dit dat we de hulp van een slaapexpert inroepen. Maar lig je wakker van het binnenhalen van nieuwe opdrachten, dan kunnen we ook de steun van een bedrijfskundige vragen. En slaap je slecht omdat je je drukke werk moeilijk kunt combineren met de zorg voor een jong kind, dan staan er coaches voor je klaar om je te begeleiden. Ik roep onze klanten dan ook op om zich bij ons te melden als ze rondlopen met een klacht, wat die klacht ook is. De steun van een onafhankelijk expert kan je echt vooruit helpen. De resultaten van een onderzoek als dit helpen ons om de steun die we bieden aan professionals steeds verder uit te breiden en te verfijnen.”