Onderzoek: Helft zzp’ers wil AOV zelfstandig online afsluiten

De helft van de zzp’ers (49%) die nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft afgesloten, geeft aan dit het liefst zelf online en zonder advies te willen doen. Van de zzp’ers die wel over een AOV beschikken, heeft 71% zijn AOV met behulp van een bemiddelaar of adviseur afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.656 zzp’ers in samenwerking met Centraal Beheer.

“Ondernemers kunnen zelf een AOV online afsluiten, zonder tussenkomst van een adviseur. Voorwaarde is wel dat ze voor de kennis- en ervaringstoets slagen. Daarmee vervallen de advieskosten. Toch een paar honderd euro. Het voordeel daarnaast is dat je als ondernemer letterlijk zelf aan de knoppen zit,” aldus Centraal Beheer.

Zelf online afsluiten gemakkelijk en snel
Zzp’ers die hun arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandig online hebben afgesloten, geven in de meeste gevallen (67%) hiervoor als reden dat ze geen advies of bemiddeling nodig hadden. En dat het gemakkelijk en bovendien snel is. Van de zzp’ers die nog geen AOV hebben, maar het afsluiten van de verzekering zelfstandig online zouden willen doen. Daarvan zegt een meerderheid (53%) hiervoor te kiezen omdat het goedkoper en sneller is. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic: https://infogram.com/hoe-sluit-de-zzper-zijn-aov-af-1ggk266315jj2n0.