Onderzoek EY: No-deal Brexit kan Londense verzekeringsmarkt decimeren

Indien het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat met een ‘no deal’, wat steeds meer mogelijk lijkt te zijn na de benoeming van Boris Johnson tot nieuwe premier, kan dat een enorme impact hebben voor de Britse financiële sector, inclusief de verzekeringsindustrie. Volgens een onderzoek van EY zou in het worst case-scenario de Londense verzekeringsmarkt zelfs kunnen decimeren en zal haar prominene positie op de mondisale (her)verzerkerringsmarkt drasisch verzwakken.

Maar liefst 42% van de Britse verzekeraars en andere financiële instellingen geeft namelijk te overwegen om bij een ‘no deal’ direct hun Britse aciviteiten naar een plek buiten de EU. Daarbij kiest 13% voor New York/US, 6% voor Singapore en 3% voor  Hong Kong.Hiermee zouden 7.000 banen en een vermogen van £1 biljoen gemoeid zijn.

Overigens verwacht meer dan de helft van de ondervraagde financiële instellingen dat de huidige situatie per 31 October 2019, de dag dat de UK definitief de EU zou verlaten, wordt verlengd.

Desalniettemin denkt maar liefst een derde dat een ‘no deal’ een reeële mogelijkheid is. Veel bedrijven hebben reeds maatregelen getroffen maar er blijft nog veel te doen om een al te grote disruptie te voorkomen, stelt EY. Bij een ‘no deal’zal de toegang voor Britse financiële instellingen tot hun Europese klanten een stuk lastiger worden met als risico dat deze bedrijven voor hun verzekeringszaken op zoek gaan naar andere aanbieders.

John Liver, Financial Services Partner bij EY: “Mocht de UK de EU verlaten zonder een overeenkomst dan wordt de ‘City’minder toegankelijk voor de EU dan de global centres’ met een vergelijkbare status binnen de EU.” Al lijkt het hem onwaarschijnlijk dat alle 42% van de financiële instellingen hun activiteiten per 1 november a.s. meteen zullen overhevelen naar een locatie buiten de EU. Toch zullen de beleidsbepalers  in hun besluiten dit worst case scenario daadwerkelijk mee moeten nemen.”

Uit EY’s onderrzoek blijkt verder dat de grootste zorg van de financiële instellingen bij een mogelijke ‘no deal’ ligt op het gebied van contractzekerheid en beperkingen op het gebied van jurisdictie: 29% van de respondenten geeft dat aan. Daarnaast is men bezorgd over de marktvolatileit (20%) en meer wettelijke rapporteringseisen (19%)