Onderzoek Bureau DFO: Beheer en onderhoud wordt een nieuwe uitdaging bij financiële software

“Er zijn meerdere indicatoren die het waarschijnlijk maken dat voor financieel advieskantoren, in de komende tijd, beheer en onderhoud van de bestaande portefeuille belangrijker wordt. De kwaliteit van de software en de capaciteit om hiervan goed gebruik te maken zal daarbij voor financieel advieskantoren belangrijker worden.” Dat is één van de signaleringen die Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur Bureau DFO, naar aanleiding van de uitkomsten van de 2020-editie van het jaarlijkse onderzoek dat zijn bedrijf doet onder financieel advieskantoren onderzoek naar de door hen gebruikte software.

Hij licht dit als volgt toe: “Financieel adviseurs hebben zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk verantwoordelijkheden om te borgen dat, via hun dienstverlening tot stand gekomen, financiële producten in de tijd blijven passen bij eventuele veranderingen in wet- en regelgeving en/of persoonlijke omstandigheden van de consument. We zien dat zowel de AFM als het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, KiFiD, op dit punt een scherper beleid voert. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een mogelijk ernstige economische stagnatie waardoor het aantal nieuwe transacties mogelijk minder wordt.”

Toezicht op softwareleveranciers

Verder dringt volgens Oosterbaan Martinius de vraag zich op of een bezinning niet op zijn plaats is om ook leveranciers van financiële software nadrukkelijker onder het toezicht van de AFM te laten vallen. Dit is nu niet het geval. Het is overduidelijk dat financiële software inmiddels voor vrijwel elke financieel adviseur een onmisbaar instrument vormt om op kwalitatieve en bedrijfseconomische wijze de professionele werkzaamheden te verrichten. Een relevant deel van de uitkomst van de werkzaamheden van de adviseur wordt daardoor bepaald door de kwaliteit van de programmatuur van de door hem gebruikte financiële software.”

Daarnaast signaleert hij dat softwareleveranciers een sterke focus hebben op het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden van hun software. “De ontwikkelingen op dit gebied gaan op dit moment snel en zullen het dagelijks werk van de financieel adviseur ingrijpend gaan veranderen. Tegelijkertijd denken wij te zien dat, in de praktijk, de meeste kantoren nog maar een beperkt deel gebruiken van de mogelijkheden die de aanwezige software op dit moment al biedt. Wij bepleiten dat er een beter evenwicht komt tussen enerzijds de aandacht voor het beter gebruik van de bestaande mogelijkheden van de software die er al is en anderzijds de focus op vernieuwing”.

Concentratie en clustering van aanbieders

De markt van financiële software heeft volgens Oosterbaan Martinius altijd bestaan uit een relatief groot aantal aanbieders. “Gelet op de relatief beperkte omvang van het aantal afnemers en de enorme investeringen die tegenwoordig nodig zijn om de software tijdig aan te laten sluiten bij ontwikkelingen die geïnitieerd worden door aanbieders of partijen zoals het Hypotheek Data Netwerk, is het niet meer dan logisch dat er concentratie aan de zijde van aanbieders plaatsvindt, hetzij door overnames dan wel door intensieve vormen van samenwerking. Daarbij is te zien dat de overblijvende leveranciers een steeds breder pakket van diensten aanbieden waardoor hún pakket van groter belang wordt voor de totale processen op het kantoor. Omdat steeds meer processen op het kantoor door deze keuze bepaald worden is het voor kantoren ingrijpend om van pakket/leverancier te switchen. Een goede analyse van de eisen die het kantoor stelt en een verkenning bij kantoren die al ervaring hebben met bepaalde pakketten wordt dan belangrijker.”

Hoogst gewaardeerde leveranciers van 2020!

In het rapport Financiële Software 2020 zijn door gebruikers 14 pakketten op een groot aantal punten beoordeeld. De meer dan 1.188 beoordelingen hebben betrekking op onder meer:

  • Belang en waardering op 20 concrete aspecten zoals bijvoorbeeld ‘beveiliging’, ‘exportmogelijkheden’, ‘koppeling met andere pakketten’ etc.;
  • Aanbevelingen op basis van Net Promoter Score (NPS);
  • De belangrijkste belemmeringen waar ondernemers mee te maken krijgen bij implementatie nieuwe software;
  • De termijn waarop men al van het betreffende softwarepakket gebruik maakt;
  • De intentie/wens om van softwareleverancier te wisselen.

De voor alle aspecten gezamenlijk door gebruikers hoogst gewaardeerde aanbieders van financiële software zijn: Faster Forward Elements (voor administratiesoftware), Findesk (adviessoftware), FinRust (financiële planningssoftware) en My TP (vergelijkingsoftware).