Onderzoek Aon en DLA Piper: GDPR-boetes zijn binnen Europa beperkt verzekerbaar

 

Boetes die voortvloeien uit het niet naleven van de nieuwe per 25 mei a.s van kracht wordende privacyregels – General Data Protection Regulation (GDPR)/AVG – zijn binnen Europa slechts in enkele  rechtsgebieden verzekerbaar. Bovendien moet hierbij dan geen sprake zijn van opzet of grove nalatigheid, zo blijkt uit de recent verschenen publicatie ‘The price of data security , waarin Aon en DLA Piper onderzoek hebben gedaan naar de verzekerbaarheid van dergelijke boetes. Deze kunnen na inwerkingtreding van de GDPR/AVG per 25 mei a.s. oplopen tot €20 miljoen of, als dat meer is, tot 4% van de jaaromzet van een bedrijf.

Uit de door Aon en DLA Piper gepubliceerde inventarisatie blijkt verder dat het verzekeren van GDPR-boetes  in slechts twee van de 30 onderzochte landen verzekerbaar zijn: Finland en Noorwegen. In 20 landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje, wordt het verzekeren van deze boetes niet beschouwd als onverzekerbaar, terwijl het in de resterende acht landen niet duidelijk of het verzekeren van GDPR-boetes (juridisch) mogelijk is of niet.