Onderzoek Allianz: Omvang dekking prioriteit nummer één bij MKB bij aanschaf verzekeringen; schaderegeling komt op plek 2

Bij de aanschaf van verzekeringen is voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf niet de goedkoopste prijs nummer één, maar de omvang/breedte van de dekking. Dat komt naar voren uit een recent onderzoek van verzekeraar Allianz onder 500 MKB-ers.

Maar liefst driekwart van de ondervraagde MKB-ondernemers gaven aan de omvang van de verzekeringsdekking het allerbelangrijkste aspect te vinden bij de keuze verzekeringen te sluiten voor hun onderneming. Meer dan de helft van de respondenten (58%) noemde daarnaast de wijze waarop schades worden afgewikkeld. De reputatie van de verzekeraar werd op twee na het meest als reden aangevoerd (47%) bij de aanschaf van een verzekering en bij minder dan een derde (31%) van de ondervraagden was de goedkoopste prijs dat.

Volgens David Martin, director SME markets bij Allianz, laten de resultaten van het onderzoek overduidelijk zien dat wanneer het op de financiële bescherming van hun bedrijf aankomt MKB-ers de polisdekking van groter belang achten dan de prijs. Makelaars kunnen er dan ook van uitgaan dat MKB-ers het belang van goed advies inzien om zich ervan te verzekeren dat hun bedrijfsrisico’s adequaat zijn afgedekt.

Steve White, chief executive bij makelaarsorganisatie BIBA, noemt het hoopvol en veelbelovend dat MKB-ers andere aspecten van grote belang achten dan een lage prijs, zeker in het licht van eerdere onderzoeken waaruit naar voren komt dat de mate van onderverzekering gemiddeld 44% bedraagt. “We willen er allen zeker van zijn dat schadeclaims snel worden vergoed en bedrijven snel weer volop in business zijn na een schade, maar daarvoor is het nodig dat de bedrijven adequaat zijn verzekerd. Daarom is het van belang dat bedrijven regelmatig laten checken of hun verzekeringsdekking nog toereikend is. Makelaars hebben daartoe de kennis en ervaring in huis.”