Ondernemingskamer wil NN Groep en Aegon weer om de onderhandelingstafel met SRK voor ‘nette scheidingsregeling’

Verzekeraars NN Groep en Aegon moeten opnieuw om de tafel met het bedrijf SRK, dat de rechtsbijstandverzekeringen voor hen uitvoert. Gijs Makkink, voorzitter van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, wil dat zij alsnog een nette scheidingsregeling treffen, meldt FD. Eerdere pogingen daartoe zijn mislukt, met als gevolg dat SRK en de verzekeraars donderdag probeerden hun conflict bij de Ondernemingskamer te beslechten.

Partijen zullen maandag aangeven of zij op het voorstel van Makking in willen gaan. De voorzitter van de Ondernemingskamer vraagt hen om hun scheiding uit te stellen tot 1 juli 2019, en de periode tot 31 december van dit jaar te benutten voor het vinden van een oplossing. Ook zal de Ondernemingskamer een commissaris benoemen die als een soort mediator gaat opereren. Daarmee zou voorlopig een einde komen aan een hoog opgelopen conflict.

Het FD berichtte eerder deze week dat beide verzekeraars, die via een vereniging mede-eigenaar zijn van SRK, het bedrijf willen verkopen aan zijn concurrenten DAS en Arag. Bestuur en commissarissen van SRK zijn daar sterk op tegen. Zij hebben de indruk dat NN Groep en Aegon zo goedkoop mogelijk van SRK af willen, en daarbij slinkse methodes niet schuwen.

Het conflict is het gevolg van de overname in 2017 van Delta Lloyd door NN Groep. Delta Lloyd werkte voor zijn rechtsbijstandverzekeringen niet met SRK, maar met DAS en ARAG. “De nieuwe combinatie moest een keuze maken”, zo vertelde Margriet Dam, directeur schade particulier bij NN, donderdag tijdens de zitting. “ARAG en DAS waren voor ons financieel aantrekkelijker dan SRK. Wij vonden ook de stichtingsstructuur van SRK niet meer wenselijk.’.

Vandaar dat NN Groep dit voorjaar de deelname aan SRK met ingang van 1 januari 2019 heeft opgezegd. Een zware slag voor het bedrijf dat 70% van zijn zaken van NN Groep kreeg. Statutair had SRK wel recht op een financiële vergoeding van NN Groep, die op kon lopen tot € 24 miljoen. Volgens directeur Dam wilde NN Groep het echter niet bij geld laten, maar ook de medewerkers een goede toekomst bieden.

Financieel eigenbelang

Daarom zijn SRK en NN Groep met elkaar gaan onderhandelen over de overdracht van het personeel, aldus Dam. Eind september strandde die gesprekken omdat ook Aegon toen besloot om zijn deelname op te zeggen. Toen bleef er eigenlijk nog maar een alternatief over en dat was een overname van SRK door ARAG en DAS. Volgens de advocaat van NN Groep is Aegon zelfstandig tot zijn besluit gekomen om op te stappen bij SRK.

Maar SRK twijfelt daar ernstig aan. Commissaris Herman van Hemsbergen zei donderdag dat hij van diverse bronnen had vernomen dat NN Groep Aegon daartoe heeft aangezet. “Ik kan begrijpen dat NN Groep weg wil bij SRK. Wat ik niet kan begrijpen is dat zij ook probeert de tweede grote deelnemer mee te krijgen. Ik zie eigenlijk maar één verklaring, en dat is financieel eigenbelang. Zo vermeed NN Groep het betalen van de vergoeding voor het uittreden.”

Voorzitter Makkink vroeg zich daarop af of NN Groep wel de goede volgorde had aangehouden. “Als NN niet verder wilde met SRK, had het dan niet voor de hand gelegen om eerst de gevolgen te bespreken en een regeling te treffen en pas daarna de deelname op te zeggen?’ Vervolgens kwam hij met zijn voorstel om dat alsnog te doen met hulp van een door de Ondernemingskamer benoemde commissaris. Makkink: “NN Groep en Aegon hebben een speciale verantwoordelijkheid richting SRK. En die verantwoordelijkheid hebben zij tot nu toe nog niet helemaal genomen.” SRK laat in een schriftelijke reactie weten bereid te zijn opnieuw in gesprek te gaan met NN en Aegon, ‘op basis van een gelijk speelveld’.

Statement SRK

Afgelopen donderdag hield de Ondernemingskamer een spoedzitting over de zaak, nadat SRK Rechtsbijstand de gang naar de rechter had gemaakt. Nationale Nederlanden en Aegon, nu nog de grootste klanten van SRK, besloten ieder dit jaar om per 1 januari 2019 hun verzekeringsportefeuille weg te halen bij het kantoor. SRK zorgt nu nog voor rechtsbijstand aan hun verzekerden: alleen al NN is goed voor 70% van de omzet van SRK.

Hieronder het volledige statement van SRK.  “De directie van SRK heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, met steun van RvC en OR, gevraagd onderzoek te doen naar wanbeleid door Nationale Nederlanden (NN) en maatregelen te treffen ter bescherming van de belangen van medewerkers en overige leden.

NN heeft op 23 mei 2018 besloten SRK op 1 januari 2019 te verlaten als klant en de overeenkomst met betrekking tot de toekomstplannen van SRK niet na te komen. NN zorgt voor 70% van de omzet van SRK. De opzegging vormt dan ook een directe bedreiging voor de continuïteit van SRK. SRK heeft sinds mei tevergeefs geprobeerd om een nette scheiding in der minne te regelen. Op 28 september heeft ook Aegon een opzegging gedaan, omdat zij twijfelt of SRK zonder NN voldoende body heeft.

Beide opzeggingen zijn gedaan tegen 1 januari 2019. Dat is over ruim twee maanden. NN en Aegon hebben aangegeven dat zij bereid zijn medewerkers mee te nemen naar de nieuwe uitvoerder, maar deze toezegging blijft vaag. Ook is tot op de dag van vandaag onduidelijk wie die nieuwe uitvoerder is. SRK heeft de Ondernemingskamer gevraagd om de opzegging aan te houden tot het moment dat duidelijk is of de opzegging rechtsgeldig is, dan wel het vertrek van NN en Aegon op ordentelijke wijze is geregeld. Ondertussen neemt de directie alle noodzakelijke maatregelen om ongestoorde behandeling van de dossiers te borgen om te voorkomen dat de klanten last ondervinden van de thans ontstane situatie.”

Bron FD: