Ondanks verregaande consolidatietrend blijft er plaats voor kleinere herverzekeraars

Ondanks  verregaande consolidatietrend blijft er plaats voor kleinere herverzekeraars. Dat is één van de conclusies die getrokken kan worden uit een marktonderzoek van vakblad Intelligent Insurer. Daaruit blijkt dat iets meer dan de helft van de responderen (56%) van mening is dat consolidatie geen significant verschil met zich meebrengt voor de rol die kleinere spelers spelen in de markt.

Bijna één van de vijf respondenten  – 19%- is expliciet van mening dat consolidaties op de lange termijn geen wezenlijk verschil zullen maken in de markt. Daarnaast is weliswaar 37% van mening dat kleinere herverzekeraars door grotere concerns worden overgenomen, maar ziet deze bedrijven zich meer ontwikkelen in de richting van niches in de markt voor herverzekeringen.

Bijna één van de zes (16%) brancheprofessionals geeft in het onderzoek aan dat het aantal herverzekeraars daadwerkelijk zal afnemen, maar dat de gemiddelde reassuradeur die overblijft groter zal zijn dan nu het geval is. De resterende 28% geeft aan een verdere tiered market  te verwachten die wordt gedomineerd door de grotere spelers.