NVGA wil dat er meer verzekeraars komen op de Nederlandse markt

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) wil dat meer verzekeraars de Nederlandse markt betreden. Ook nieuwe buitenlandse partijen moeten in ons land actief worden. Volgens de NVGA brengen de huidige consolidatie en schaalvergroting in verzekeringsland de keuzevrijheid van consumenten in gevaar.

Diversiteit in aanbod vraagt om meer aanbieders en meer marktwerking, schrijft NVGA-voorzitter Ron Gardenier in vakblad VVP6, dat dinsdag verschijnt. Uit oogpunt van het klantbelang, wil de NVGA de komst van binnen- en buitenlandse volmachtverstrekkende verzekeraars faciliteren. De organisatie zou daarin reeds succesvol zijn. Gardenier: ‘Een aantal nieuwe risicodragers zijn eager om de markt te betreden en ik verwacht dat wij nog dit jaar een nieuwe toetreder mogen verwelkomen’.

Prijzen opdrijven

Gardenier is het oneens met de opvattingen van onder andere ceo’s Lard Friese (NN Group) en Jos Baeten (ASR), die vinden dat fusies juist meer innovatiemogelijkheden en een stabiele markt opleveren. “Meer verzekeraars betekent meer concurrentie en concurrentie leidt tot gezonde marktwerking door middel van nieuwe producten, diensten en bedrijven. De drie grote volmachtverzekeraars hebben gezamenlijk inmiddels 60 à 70% van de koek, wat de concurrentie niet bevordert. Het ligt voor de hand dat minder aanbod de prijzen zal opdrijven, zeker in branches waar de resultaatontwikkeling nog steeds sterk te wensen overlaat”, aldus Gardenier in VVP

Bron: VVP