NVGA-voorzitter Ron Gardenier uit forse kritiek op opstelling verzekeraars in renewalperiode: “Gevaar ligt op de loer dat markt verschuift naar buitenland en dat is slecht voor BV Nederland.”

Tijdens de gisteren gehouden Algemene Ledenvergadering van de NVGA heeft voorzitter Ron Gardenier forse kritiek geuit over de opstelling van verzekeraars tijdens de recente renewalperiode. “2019 is het jaar gebleken van de verharde markt, waar dit met name op brand heeft geleid tot massaal opgezegde polissen, significante en soms niet realistische premieverhogingen, dekkingsbeperkingen n krimpende capaciteit. Onverzekerbaarheid is één van de meest besproken topics van het laatste kwartaal 2019. De klant centraal stellen, toch ook een belangrijk thema bij onze Verzekeraars, lijkt ver weggezakt en heeft plaats gemaakt voor het verzekeren van objecten en hoedanigheden waarbij geen rekening meer wordt gehouden met de klant die hierachter zit. Dit alles als gevolg van een gewijzigde risk appetite en de noodzaak van minder volatiliteit.Verzekeraars hebben elkaar hierin versterkt en het beleid is dan ook veelal overeenkomstig. Met als gevolg grote groepen klanten die niet dan wel slechts deels verzekerd kunnen worden via de Nederlandse markt.”

Gardenier zegt van mening te zijn dat hier slechts ten dele sprake is van onverzekerbaarheid maar dat het veel meer gaat over verzekerbereidheid. “Het gevaar dat  op de loer ligt is dat deze markt verschuift naar het buitenland en dat is volgens mij slecht voor de bv Nederland. Daarom evident dat de NVGA doorgaat met het aantrekken van nieuwe spelers voor de volmachtmarkt. Het afgelopen jaar hebben wij zoals hiervoor gemeld succes behaald om alternatieve risicodragers naar ons toe te trekken. Een lange adem was nodig maar uiteindelijk telt het resultaat: Rhion en Maas Lloyd, twee mooie spelers die exclusief voor ons kanaal hebben gekozen. Wij blijven echter doorgaan met het aantrekken van capaciteit, want dit is echt nodig. Wij hebben ons als Vereniging tot doel gesteld om ook in 2020 nieuwe risicodragers voor de volmachtmarkt aan te trekken.”

Heftig jaar

 Gardenier bestempelt 2019 als ‘een heftig jaar’. “Daar waar in 2018 veel tijd en energie gestoken moest worden om overeenstemming te bereiken met het Verbond van Verzekeraars over de borging van de AVG in een artikel in onze VSV zo konden wij in 2019 onze borst nat maken om overeenstemming te bereiken over de volledige VSV 2019 met als voornaamste struikelblokken, data in combinatie met data eigendomschap en een wat ons betreft noodzakelijk artikel inzake wederkerigheid om daarmee onze positie te versterken. Het kan en mag niet zo zijn dat eenzijdig bepalingen worden opgelegd dan wel volmacht vergoedingen worden gewijzigd zonder hierover met elkaar in gesprek te gaan en over en weer gelijke rechten te hebben. Uiteindelijk na heel veel pogingen om tot elkaar te komen hebben wij in december moeten concluderen dat wij geen overeenstemming konden bereiken op dit naar is gebleken weerbarstige dossier. En vanzelfsprekend voelt dit niet goed want dit is de eerste keer in 15 jaar dat wij geen gezamenlijk gedragen VSV kunnen uitbrengen naar de markt.”

Andere dossiers die volgens Gardenier veel aandacht van de portefeuillehouders hebben gevraagd zijn het project datakwaliteit en daarmee samenhangend de oprichting van de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen, de door de DNB uitgebrachte Good Practice waaraan de NVGA  in een consultatieronde ook een bijdrage heeft mogen leveren, het gezamenlijk als Verbond en NVGA vormgeven en op zeer korte termijn presenteren van de resultaten van de volmachtmarkt vanuit de werkgroep toekomstbestendige volmachtketen .

Positief nieuws

Gardenier noemde tot slot ook enkele voorbeelden van positief nieuws die in de samenwerking met businesspartners zijn gerealiseerd. “Er  zijn veel dossiers waar wij samen optrekken om het maximale resultaat te bereiken zoals Datakwaliteit, KBC, Fraude en een gezamenlijke presentatie van volmachtresultaten met transparantie waar mogelijk.   In zijn algemeenheid kan ik al wel melden dat de stijgende trend in volume en rendement van 2018 doorzet in 2019. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws waar wij oprecht trots op mogen zijn.