NVGA-voorzitter Ron Gardenier spreekt zijn zorg uit over onverzekerbaarheid bepaalde type risico’s en risicogroepen

 

In zijn voorwoord in het laatste nummer van het NVGA Magazine spreekt voorzitter Ron  Gardenier zijn zorg uit over het feit dat hij en zijn collega NVGA-leden steeds vaker worden geconfronteerd met de onverzekerbaarheid van bepaalde type risico’s en risicogroepen. “Het blijkt lastig om bijzondere risico’s of risicogroepen al dan niet in bepaalde verzekeringsconstructies onder te brengen bij onze nationale verzekeraars. Ik noem bijvoorbeeld de risico’s in de agrarische en medische (verloskundige) hoek, grote wagenparken, dure woonhuizen en goede pakketten voor DGA’s. Ik hoop dat wij hier gezamenlijk de handschoen kunnen oppakken want het zou toch niet zo moeten zijn dat wij onze klanten slechts via een buitenlandse constructie dekking kunnen bieden?”

Volgens de NVGA-voorzitter zijn er gelukkig ook  (innovatieve) partijen  die (creatieve) oplossingen ontwikkelen. “De BV Nederland moet verzekerbaar blijven en daar moeten wij vanzelfsprekend en waar mogelijk onze verantwoordelijkheid in nemen. Onze volmachtbranche, die bekend staat om haar innovatie en maatwerkproposities in samenwerking met verzekeraars, is daar bij uitstek toe in staat.”

Overnames

Gardenier stelde verder vast dat overnames de rode draad in 2017 vormden. “De samenvoeging tussen Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden was de eerste in de rij. Daarop volgde in de zomer van 2017 in het intermediaire kanaal de overname van UMG door AON en de laatst bekende in verzekeraarsland is de overname van Generali door a.s.r. Mijn verwachting is dat deze consolidatietrend in onze branche onverminderd verder gaat waardoor het aantal intermediairs en verzekeraars de komende jaren verder zal afnemen in aantal.”

Een en ander heeft volgens hem gevolgen voor ‘onze business’.  “We zullen daarop  moeten anticiperen, maar dit geldt ook voor diverse andere ontwikkelingen. De NVGA is zich daarvan terdege bewust. Ons huidige position paper dateert uit 2012 en is aan herziening toe. De hamvraag is hoe het volmachtmodel er anno 2020 uit zal gaan zien? Als gevolg van toenemende kosten in de keten en druk op het rendement worden we geconfronteerd met nieuwe samenwerkingsmodellen en verdienmodellen. Ook de rol van de toezichthouders is bepalend. Het huidige toezicht leidt tot een controlemodel gericht op risicobeheersing en kwaliteit.”

Eveneens relevant noemt hij  de ontwikkelingen op ICT-gebied en de rol van systeemhuizen. “Solvency en datakwaliteit gaan hand in hand. En door de introductie van ‘Smart Contracts’ neemt blockchain steeds concretere vormen aan. Het verzekeringslandschap zal binnen een periode van drie tot vijf jaar echt anders zijn waardoor we onszelf opnieuw moeten uitvinden. De komende periode zullen wij leden, verzekeraars, het Verbond van Verzekeraars en toezichthouders bevragen zodat onze herziene positon paper een breed gedragen en – vanuit verschillende gezichtspunten belicht – richtinggevend beleidsdocument wordt. Tijdens de ledenvergadering in april zullen wij de contouren hiervan presenteren”, aldus Gardenier.