NVGA-voorzitter Ron Gardenier: “Positief gestemd over samenwerking met businesspartners; de angel van voorgaande jaren is er uit”

 “Als NVGA-bestuur zijn we positief gestemd voor wat betreft de samenwerking met onze businesspartners. De angel van voorgaande jaren is eruit, de samenwerking is genormaliseerd en we werken samen aan een toekomstbestendig volmachtkanaal.” Die woorden sprak NVGA-voorzitter Ron Gardenier op 14 april jl. uit tijdens de Algemene Ledenvergadering van zijn organisatie. Om daar meteen aan toe te voegen: “Gezien de groei van onze distributie is er echter nog steeds behoefte aan nieuwe toetreders. In 2019 konden wij met succes Rhion Digital en Maas Lloyd verwelkomen en ook dit jaar zullen er nieuwe risicodragers toetreden waaronder Lloyds Europe die inmiddels het Nederlandse Volmachtmodel heeft omarmd en al dit jaar capaciteit ter beschikking zal stellen.”

Volgens de NVGA-voorzitter heeft de verzekeringsbranche ‘gelukkig’ tot op heden weinig gevolgen van de Coronacrisis heeft ondervonden in haar resultaten. “Onze groei zet onverminderd door en ook dit jaar schrijven we opnieuw mooie zwarte cijfers. Het totale premievolume van de sector Schade en Inkomen NVGA en niet NVGA leden in volmacht stijgt in 2020 met ruim 3% en komt daarmee uit op ruim 4 miljard euro.”
.

De markt heeft tijdens deze Coronaperiode een opvangregeling weten op te tuigen voor die klanten die meedogenloos door Corona worden getroffen. “Gelukkig kunnen wij melden dat tot op heden van deze regeling slechts incidenteel gebruik gemaakt is, echter de verwachting is wel dat 2021 voor ondernemers in de hard geraakte sectoren nog een zwaar jaar gaat worden”, aldus Gardenier, volgens wie de consolidatie in de markt ook tijdens Corona onverminderd doorzet. “Er gaat feitelijk geen week voorbij zonder aankondiging van een overname in het intermediaire landschap. Dit heeft ook impact op ons als vereniging en binnen het bestuur worden daarom alternatieve vormen voor het lidmaatschap van de NVGA onderzocht.”

In zijn toespraak rond de NVGA-voorzitter stil bij de VSV. “Het is ons uiteindelijk  gelukt om een gezamenlijk gedragen VSV uit te brengen. Dit traject heeft langer geduurd dan de Belgische kabinetsformatie maar het resultaat mag er zijn. De samenwerking met het Verbond is in deze constructief gebleken en naast de VSV zijn er meerdere gemeenschappelijke documenten ontwikkeld die momenteel in een afrondingsfase verkeren, zoals de Leidraad PARP en de Leidraad IT-risico’s volmacht.”

 Daarnaast wees hij op de volle kalender in 2021. “Komend jaar is cruciaal  voor de Uniforme Inrichting van de volmachtketen. Inmiddels is de trein in beweging en heeft u allen in meer of mindere mate stappen gezet om de polissen conform het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen om te zetten. Dit traject is van vitaal belang voor de toekomst van onze volmachtbedrijven. De toezichthouder verwacht van de keten een structurele verbetering van de datakwaliteit. Het is daarom noodzakelijk dat wij hier gezamenlijk de schouders onder blijven zetten en de voortgang van dit traject een extra boost geven.”