NVGA sluit ‘Letter of Intent’ met buitenlandse partij als alternatieve capaciteit voor het volmachtkanaal

 

De NVGA, de belangenorganisatie voor de volmachtbedrijven in ons land, heeft een  ‘Letter of Intent gesloten met een buitenlandse partij. Dat schrijft NVGA-voorzitter Ron Gardenier in zijn voorwoord in de meest recente editie van het GA Magazine. Het is niet bekend om welke partij het gaat.

“Onverzekerbaarheid versus beschikbare capaciteit en kwaliteit van dienstverlening vormen de rode draad in deze editie. Ten aanzien van het eerste onderwerp hebben wij meerdere malen aangegeven dat de NVGA hierin probeert te voorzien door alternatieve capaciteit in te zetten voor het volmachtkanaal. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen dat we hiervoor – op de valreep van 2018 – een ‘Letter of Intent’ met een buitenlandse partij hebben getekend. De NVGA doet wat zij kan om de toetreding van deze partij tot de Nederlandse markt in 2019 te laten doorgaan en wij deze partij tijdens de komende ledenvergadering uitgebreid aan u kunnen voorstellen.”

Agrarisch

(On)verzekerbaarheid komt in nog twee artikelen aan bod in het GA Magazine. Jaap Eringa van het in Velserbroek gevestigde Boval, belicht met name de situatie in de agrarische sector, waarin hij een drietal trends signaleert op verzekeringsgebied. “. Allereerst is de capaciteit in de Nederlandse markt sterk afgenomen. Overgebleven zijn Nationale-Nederlanden en uiteraard Achmea met al haar labels. Dit maakt de verdeling in de markt vrij eenzijdig waarbij Achmea ‘by far’ de grootste is. Ten tweede zie ik een trend van het niet meer verstrekken van volmachten door verzekeraars en ten derde neemt het aantal boeren sterk af, een ontwikkeling die al langer gaande is. De output daarentegen neemt toe, wat betekent dat er een waardeconcentratie bij boerenbedrijven plaatsvindt. Minder boeren doen meer, onder meer vanwege grotere boerderijen. Dit alles heeft een veranderend risicoprofiel van de agrarische doelgroep tot gevolg. De betreffende verzekeraars zijn nu hun premies op niveau aan het brengen die bij dit veranderende risicolandschap horen. Uiteraard ben ik van mening dat zij dit gelijktijdig met de veranderende risico’s hadden moeten doen en niet achteraf nadat er een calamiteit is gebeurd, zoals na de hagelstorm op 23 juni 2016.”

Lloyd’s

In een ander artikel komt Ralph van Helden aan het woord. Op de vraag of Lloyd’s een oplossing biedt voor de onder druk staande capaciteit in de Nederlandse verzekeringsmarkt, zegt hij: “De verschraling is een paar jaar geleden ingezet. Niet alleen grote, maar ook moeilijke risico’s zijn in Nederland steeds lastiger te verzekeren. De Nederlandse markt kenmerkt zich momenteel door een standaardisering van producten, die makkelijker te managen, te controleren en te rapporteren zijn en lagere kosten met zich meebrengen. Ik begrijp die ontwikkeling wel en tegelijkertijd is het een van de redenen waarom Lloyd’s in de Benelux zo goed vaart. Wij staan tenslotte bekend om het tekenen van complexe risico’s. Dus ik vind de oproep van de NVGA aan hun leden om ook te kijken naar niet-Nederlandse capaciteit een hele goede.”

Bij Lloyd’s is een risico volgens hem per definitie nooit ongewenst of onverzekerbaar. “We kijken echter wel goed naar de wijze waarop het risico in dekking wordt genomen. Het risicomanagement, dus de premie en polisvoorwaarden, moeten wél kloppen. Ik heb onlangs een onderzoek gedaan bij buitenlandse collega’s en daaruit blijkt dat Nederland voorop loopt in verschraling. Zeker in de zuidelijke landen is nog veel competitie op prijs en dat leidt daar vooral tot verlies. Daarom vind ik de ontwikkeling in Nederland, hoe gek het misschien ook klinkt, alleen “maar gezond. Ik waardeer het feit dat Nederlandse verzekeraars hun rug recht houden en niet onbeperkt de prijs verlagen. Tenslotte is niemand erbij gebaat om risico’s voor de laagste prijs te verzekeren. Dat lijkt interessant voor de klant, maar diezelfde klant heeft baat bij continuïteit in onze bedrijfsvoering. Die continuïteit is er alleen als er winst wordt gemaakt. En winst maak je door de juiste prijs te berekenen. Het volmachtbedrijf moet zich realiseren, dat het tegen de laagste prijs wegzetten van een product niet zo heel moeilijk is. Dat kan iedereen”, aldus Van Helden, volgens wie er in Nederland een volwassen volmachtmarkt is, waar mensen actief zijn die weten wat ze doen. “Wereldwijd zijn er slechts vijf echte volmachtmarkten: in Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Engeland en Nederland. Dat is een mooi rijtje om in te staan. In andere landen is het volmachtidee wel geadopteerd, maar is het vaak niet bij wet erkend en bovendien kwalitatief van een veel lager niveau dan in Nederland.”