NVGA-dag op 10 april a.s. in het Haagse bij Louwman Museum in teken van ‘Samen vooruit’


Op woensdag 10 april a.s. organiseert de NVGA, de brancheorganisatie voor volmachtbedrijven, haar tweejaarlijkse Marktmiddag Volmachten samen met het Verbond van Verzekeraars, De bijeenkomst, die van 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) tot 19.00 uur wordt gehouden in het Louwman Museum in Den Haag, heeft als centraal thema ‘Samen vooruit’.

Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:

  • Bespreking volmachtontwikkelingen en gezamenlijke activiteiten door Ron Gardenier (voorzitter NVGA) en Richard Weurding (algemeen directeur Verbond van Verzekeraars);
  • Uitreiking NVGA AM Innovatieprijs 2019;
  • Paneldiscussie tussen gevolmachtigden en verzekeraars o.l.v. Henri Drost (Oostdam & Partners);
  • Inleiding van Elke Geraerts, doctor in de psychologie, over ‘Samen vooruit met A.I.; de kracht van Authentieke Intelligentie’;
  • Emiel van Ballegoijen de Jong spreekt namens het Louwman Museum.


De verwachting is dat deze middag rond 18.00 uur zal eindigen waarna de aanwezigen worden uitgenodigd voor een drankje en hapje.