NN wil in ‘coas’ een bepalende en groeiende marktpartij zijn die met een goed rendement dicht bij haar klanten staat

 

  “We willen op de coassurantiemarkt een bepalende en groeiende marktpartij zijn die met een goed rendement dicht bij haar klanten staat.”  Dat stelt Armand Hoftijzer, directeur Grootzakelijk Beurs  bij Nationale-Nederlanden in een interview in het deze week verschenen digitale magazine van Risk & Business. In  een eerste marktinterview licht hij een tipje op van de sluier van de co-assurantieplannen van de ‘Oranje verzekeraar.

  De nieuwe combinatie is volgens Hoftijzer in het beurssegment de grootste Nederlandse verzekeraar. ‘Brand’ vormt qua omzet de grootste portefeuille, gevolgd door achtereenvolgens transport, techniek en aansprakelijkheid. “We zijn groot genoeg om die positie in te blijven nemen en waar mogelijk uit te breiden. Vanwege onze omvang en de support van NN kunnen we de noodzakelijke investeringen doen in talent en IT. We willen ons team op een aantal terreinen graag verder versterken en zijn daar ook al actief mee bezig.”

De keuze voor NN

Over zijn keuze voor een overstap naar NN zegt Hoftijzer in zijn nieuwe functie een mooie uitdaging te zien. “Ik ken de Nederlandse coassurantiemarkt goed. Het ‘oude’ Delta Lloyd had een mooi coassurantiebedrijf opgebouwd en Nationale-Nederlanden heeft zich nadrukkelijk uitgesproken om niet alleen in het beurssegment actief te blijven maar ook de bereidheid getoond om daarin verder te willen investeren. En dat is een goede ontwikkeling. Het is goed dat er op de grootzakelijke markt in ons land een sterke, kapitaalkrachtige Nederlandse (beurs)verzekeraar blijft. Ik ben ervan overtuigd dat daaraan bij zowel de makelaars als hun (groot)zakelijke klanten behoefte is. Het is voor klanten en makelaars belangrijk een verzekeraar ‘om de hoek’ te hebben die benaderbaar is en waarbij je direct terecht kunt als dat nodig wordt geacht, bijvoorbeeld bij een groot of complex risico of bij een schade.”

Doelstelling

Wat is je doel?  “Kwaliteit leveren, klantgericht zijn en rendement creëren.  Ofwel het coassurantiebeleid van NN goed neerzetten en er een professioneel, goed renderende beursverzekeraar van maken die qua service en producten luistert naar de wensen van klanten en makelaars, streeft naar een langdurige samenwerking en bereid is te investeren in talent en IT”, aldus Hoftijzer. “En natuurlijk willen we graag verder groeien, maar niet tegen elke prijs. We streven ernaar om samen met makelaars en hun klanten tot een goede en passende oplossing te komen. Om ook in de toekomst een sterke partner te kunnen zijn voor onze klanten en makelaars houden we tegelijkertijd een scherp oog op ons rendement. Bij niet alle onderdelen stemt het rendement tot tevredenheid. We zullen enkele minder goed draaiende segmenten dan ook zeker aanpassen. Onze insteek daarbij is ‘hoe kan het wel’”, aldus Hoftijzer, die daarbij nadrukkelijk aangeeft samen met het intermediair zoveel mogelijk data met elkaar te delen, uiteraard binnen de grenzen van de wet- en regelgeving. “Het delen van data tussen marktpartijen zal meer en meer aan belang winnen.”

Goede toekomst

Desgevraagd zegt Hoftijzer een goede toekomst te zien weggelegd voor de Nederlandse coassurantemarkt. “Dit marktsegment heeft in het verleden bewezen gezamenlijk goede, creatieve oplossingen te vinden voor de vaak grote en complexe risico’s waar bedrijven tegenaan lopen. Dat moet de kracht van dit segment blijven. Zaak is goed te blijven luisteren naar wat de markt wil en samen met makelaar en klant tot verzekerings- en risicobeperkende oplossingen te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Daarbij wordt naar mijn overtuiging duurzaamheid steeds belangrijker, zowel in de bedrijfsvoering als wat de samenwerking met andere partijen betreft. “

Gevraagd naar andere voorwaarden voor een succesvolle coassurantiemarkt in de toekomst, antwoordt hij met: voldoende aanbieders van verzekeringsdekking in alle branches, open staan voor veranderingen, met je tijd meegaan en in staat blijven om talentvolle medewerkers aan ons te binden. In onze branche zit de kracht vooral in de mensen: in hun kennis, ervaring en klant- en oplossingsgerichte instelling.”

Het gehele artikel vindt u hier:  https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/08/Riskenbusiness_magazine_2018_5.pdf.