NN sluit definitieve schikkingsovereenkomst met belangenorganisaties inzake beleggingsverzekeringen

NN Group heeft een schikkingsovereenkomst gesloten met belangenorganisaties Consumentenclaim, Woekerpolis.nl, Woekerpolisproces, Wakkerpolis en de Consumentenbond over beleggingsverzekeringen die in Nederland zijn verkocht door Nationale-Nederlanden, inclusief Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering. Met de schikkingsovereenkomst is een totaalbedrag van ongeveer 300 miljoen euro gemoeid.

“De schikkingsovereenkomst is een belangrijk resultaat voor iedereen die betrokken is bij deze langlopende sectorkwestie. We hebben de kritiek dat bepaalde producten niet aan de verwachtingen van onze klanten hebben voldaan serieus genomen. We zijn dan ook blij dat we kunnen aankondigen dat we een finale schikkingsovereenkomst met de belangenorganisaties hebben gesloten”, aldus David Knibbe, CEO van NN Group. “Met deze schikking bieden we duidelijkheid aan onze klanten en kunnen we eindelijk dit boek sluiten. We blijven mensen helpen te zorgen voor wat zij echt belangrijk vinden.”

Informatie over de overeenkomst
De schikkingsovereenkomst heeft betrekking op alle klanten met een beleggingsverzekering van NN die zijn aangesloten bij een van de genoemde belangenorganisaties. Alle juridische procedures van de betrokken partijen zullen worden stopgezet. Ook zullen er geen nieuwe juridische procedures meer door de belangenorganisaties of daaraan gelieerde partijen worden gestart.

Na afronding van de details voor de uitvoering van de schikkingsovereenkomst ontvangen klanten een individueel voorstel via de belangenorganisatie waarbij zij zijn aangesloten. Wanneer ten minste 90% van deze klanten akkoord gaat met hun voorstel, wordt de algehele overeenkomst definitief. NN verwacht dat dit proces tot en met eind 2024 zal duren.

De schikkingsovereenkomst volgt op eerdere maatregelen die NN heeft genomen in het belang van haar klanten ter waarde van in totaal circa  1 miljard euro. Deze eerdere maatregelen waren bijvoorbeeld de Tegemoetkomingsregelingen uit 2008.

Financiële impact NN Group
Om de kosten van de schikkingsovereenkomst te dekken, heeft NN Group in het vierde kwartaal van 2023 een voorziening van ongeveer 360 miljoen euro genomen. Dit is inclusief 60 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die niet eerder een compensatie hebben ontvangen. Aanvullend is een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro beschikbaar voor deze klanten als restant van een voorziening in verband met de Tegemoetkomingsregelingen uit 2008.

Klanten met vragen en die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties kunnen vanaf woensdag 10 januari contact opnemen met Nationale-Nederlanden via 070 – 513 91 67 en via nn.nl/schikkingsovereenkomst. De financiële details worden beschreven in het Engelstalige persbericht