NN Group koopt schadeverzekeringstak VIVAT voor 416 miljoen euro

NN Group neemt de schadeverzekeringsactiviteiten van VIVAT over van  het Chinese Anbang. Met de overname is een bedrag gemoed van 416 miljoen euro “Met deze overname versterken we als NN Group onze leidende positie op de schadeverzekeringsmarkt in Nederland verder, verbeteren wij onze mogelijkheden om klanten goede aanbiedingen te kunnen blijven doen, creëren wij synergievoordelen en een hogere opbrengst voor onze aandeelhouders”, aldus NN. Athora zet, dat de levensverzekerings- en vermogensbeheerzaken van VIVAT voort

Alle merknamen van VIVAT, waaronder Zwitserleven en Reaal,  zullen vooralsnog op de Nederlandse markt blijven bestaan. Wel wordt schadebedrijf Reaal op termijn geïntegreerd in NN .Het hoofdkantoor van Vivat blijft in Amstelveen.  

Lard Friese, CEO NN Group, zegt blij te samen met  Athora aandeelhouders van VIVAT een goede toekomst te kunnen bieden. “Voor ons markeert deze  overname de volgende stap op weg naar een verdere versterking van onze schadeverzekeringsactiviteiten in onze thuismarkt. In de huidige competitieve markt is omvang – en dus schaalvergroting – essentieel om klanten op de langere termijn duurzame voorstellen te kunnen blijven bieden. Bovendien vergroot het onze mogelijkheden  om te kunnen blijven investeren in digitalisering en innovatie, die essentieel zijn om tegemoet te kunnen blijven komen aan de wensen en trends aan klantzijde. Verzekerden van VIVAT kunnen profiteren van de kwaliteit van onze  service en brede productaanbod. Daarbij is de expertise van de VIVAT-medewerkers  van belang voor succes in de toekomst.”

Ron van Oijen, RvB-voorzitter bij VIVAT: “We hebben er alle vertrouwen in  dat de overname door Athora en NN Group  in combinatie met de knowhow van de VIVAT-medewerkers er uiteindelijk een nog sterkere speler op de Nederlandse verzekeringsmarkt zal ontstaan.”