NN: Gelijk verlof voor ieder gezin

Vanaf augustus maakt NN alle verlofvormen voor ouder en kind inclusief voor alle medewerkers in Nederland en worden de verlofregelingen aangepast. In onze samenleving zien we steeds meer diverse gezinsvormen. Bij NN vinden we dat alle kinderen recht hebben op hechting en binding binnen het gezin, ongeacht de samenstelling van het gezin.

Hechtingsduur in het gezin staat centraal

Op dit moment volgt NN de Wet Arbeid en Zorg met de daarin beschreven verlofvormen, waarbij NN al een ruimere regeling kent voor adoptie- en geboorteverlof. Deze verlofvormen zijn echter nog gebaseerd op de biologische verbinding van vader, moeder en kind. Kijkend naar de veelvoud van gezinssamenstellingen in de huidige maatschappij en dus ook binnen NN, sluit dit niet meer aan bij NN’s visie op diversiteit en inclusie.

Het doel van de aangepaste verlof regelingen is dat alle (nieuwgeboren) kinderen dezelfde hechtingsduur krijgen, ongeacht de wijze waarop zij onderdeel van een gezin zijn geworden. Door deze nieuwe regelingen in te voeren wordt het minimale verlof voor alle gezinnen gelijkgetrokken.

Bernadette Moors, HR directeur Nederland: ‘De uitbreiding van onze verlofregeling is een positieve ontwikkeling, die goed aansluit bij de diversiteit van gezinnen in Nederland en ook bij NN. In deze Pride week staan we met nadruk stil bij het belang van een diverse en inclusieve samenleving. Gelijk verlof voor alle gezinnen is een revelante stap hiervoor. We willen dat alle gezinnen waar een kindje komt de tijd hebben om samen te zijn en het nieuwe gezin te vieren. Of het kindje via de traditionele manier is geboren, of via bijvoorbeeld draagmoederschap of adoptie speelt geen rol.’

Het wijzigen van de verlofregelingen wordt ondersteund door de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie.

Diversiteit en inclusie bij NN

NN’s visie op diversiteit en inclusie is helder. Iedereen hoort erbij en moet zichzelf kunnen zijn. Ongeacht hoe we eruit zien, waar we vandaan komen, of wie we liefhebben. We willen dat ons bedrijf een weerspiegeling is van de samenlevingen waarvan we deel uitmaken. In 2020 publiceerden we NN’s Statement voor diversiteit en inclusie. Een mijlpaal om trots op te zijn, en vooral een belangrijke stap om te werken aan tastbare resultaten voor diversiteit en inclusie in lijn met NN’s strategische pijlers.