NN, Aegon en SRK vinden oplossing voor geschil

 

Nationale-Nederlanden en Aegon enerzijds en Stichting SRK Rechtsbijstand anderzijds lijken een oplossing te hebben gevonden voor het geschil dat vorig jaar is ontstaan na de aangekondigde opzegging van de samenwerking door NN en Aegon. Een en ander zou volgens SRK een bedreiging van haar continuïteit betekenen.

De drie betrokken partijen laten in een gezamenlijke persverklaring weten onlangs overeenstemming te hebben bereikt over de kwestie. “Nationale-Nederlanden, Aegon en Stichting SRK Rechtsbijstand hebben overeenstemming bereikt in het streven naar een oplossing waarbij de belangen van werknemers, klanten en deelnemers zorgvuldig zijn meegenomen. De drie partijen zijn positief over het bereikte resultaat op hoofdlijnen. De zitting van de Ondernemingskamer voor 10 januari aanstaande is vervallen. De komende periode worden door de betrokken partijen de hoofdlijnen verder uitgewerkt en daarna wordt de transitie voorbereid, welke per 1 juli 2019 gepland staat.”