Nieuwjaarsrede Adfiz-voorzitter: Onverzekerbaarheid, waarde van advies en provisietransparantie

 

Onverzekerbaarheid, meer publieke aandacht voor de waarde van advies en provisietransparantie. Dat waren gisteren (10 januari jl.) de hoofdonderwerpen in de nieuwjaarsrede die Adfiz-voorzitter Wim Heeres uitsprak tijdens de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van de tussenpersonenorganisatie.  “Goed verzekerd zijn, daar draait het uiteindelijk om. En die mogelijkheid is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Door consolidatie, standaardisatie en monopolisering verschraalt het verzekeringsaanbod voor specifieke risico’s. Sinds anderhalf jaar zetten wij het probleem rondom onverzekerbare risico’s op de kaart. En met succes! Er werd over geschreven. Er werd radio over gemaakt. Er werden Kamervragen over gesteld. En aan de Bordewijklaan werd het tot speerpunt van een meerjarenplan gemaakt”, aldus Heeres, die hierbij een (lichte) sneer gaf richting Verbond van Verzekeraars.

“Intussen zit ook de toezichthouder niet stil. Begin december was de consumenten- en mededingingsautoriteit ACM te gast op het Adfiz bureau in Amersfoort. Om met ons van gedachten te wisselen over en input te verzamelen voor een marktonderzoek naar onverzekerbaarheid, verschraling en verstoorde marktwerking”, vertelde de Adfiz-voorzitter, volgens wie ook adviseurs actief kunnen bijdragen aan oplossingen. “Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met collega’s en verzekeringspakketten te bundelen. Of door risico’s eerder in kaart te brengen en preventiemaatregelen te treffen. En te kijken welke oplossingen in het buitenland liggen. Ik denk dus dat ik gerust kan stellen dat bij alle partijen nu het besef begint door te dringen dat we moeten handelen willen we voorkomen dat ondernemers of particulieren in groten getale de dupe worden. Wordt in 2019 zeker vervolgd!”

Je adviseur, je beste verzekering

Heeres pleitte daarnaast voor meer publieke aandacht voor de echte waarde van advies. “Het is zaak dat we rechtstreekse productverkoop en leadgeneratie niet langer als advies zien.” Met het oog hierop zal Adfiz dit jaar in haar reclame-uitingen de slogan ‘Je adviseur, je beste verzekering’ voeren. Heeres: “Het mag duidelijk zijn dat de adviseur van essentieel belang is om de klant te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En toch wordt steeds opnieuw verteld, zeker online, dat het vooral gaat om een beetje handig premies vergelijken.  En onder dat gesternte zijn er nu partijen die blijven denken dat de belangrijkste verbetering van het systeem is dat klanten ongevraagd inzage krijgen in provisies? Waarom? Omdat ze dan nog meer aan het doe-het-zelven gaan en minder bescherming genieten? En zo gaan we het vertrouwen verbeteren?”

De Adfiz-voorzitter vervolgde: “Ik blijf herhalen: eenzijdig de schijnwerper richten op de provisies: het lijkt een oplossing, maar er is geen probleem dat moet worden opgelost. Het werkt niet, het lost niets op, en tegelijk veroorzaakt het wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt bij de kwetsbare groepen consumenten te liggen. Zij die nu weinig provisie betalen. Maar, begrijp mij niet verkeerd, dit wil niet zeggen dat ik tegen transparantie ben. In tegendeel. Ik ben voor transparantie. Altijd geweest. Als de klant inzicht wil in de kosten van zijn adviseur, dan krijgt hij die. Dat is al jaren praktijk én wetgeving bovendien.

En als het er nú dan om gaat, om dat inzicht makkelijker te maken, dan valt daar met ons over te praten. Ik herhaal: er is met ons te praten. Maar wel op voorwaarde dat zo’n nieuwe vorm van verplichte transparantie: én daadwerkelijk in het belang van de klant is én de marktverhoudingen niet verstoort. Over transparantie gesproken. Jammer genoeg hebben onze gesprekken over provisietransparantie tot nu toe nog niet geleid tot een breed gedragen gezamenlijke oplossing. Uiteraard blijven wij hierover in gesprek met de verschillende stakeholders, waaronder het Verbond. Want zoals we allen weten: het verstand komt met de jaren. Dus er is nog hoop als je net je veertigste hebt gevierd”, aldus de tweede sneer vanuit Amersfoort richting Verbond.