Nieuwjaarspeech Adfiz-voorzitter Roger van der Linden: “Vertrouwen leidt tot vertrouwen.”

“Als ik door facebook scroll, mijn twitterfeed bekijk of lekker ouderwets het journaal kijk op TV, zie ik een groeiende polarisatie. Is het een trend? Over steeds meer onderwerpen lijken we namelijk lijnrecht tegenover elkaar te staan. We leven in ‘bubbels van het eigen gelijk’. En dat helpt ons niet. Als we het eigen gelijk teveel ruimte geven, zal dat de samenhang schaden. Dat laten we in onze branche niet gebeuren.”. Zo begon Rogier van der Linden vanmiddag in ’t Spant in Bussum zijn eerste nieuwjaarsspeech als voorzitter van Adfiz.

Daarom opende Adfiz dit nieuwe verzekeringsjaar ook met het thema ‘Vertrouwen leidt tot Vertrouwen’. “Want vertrouwen geeft ons sterkere banden met elkaar, met onze stakeholders en met onze klanten. Het maakt ons makkelijker om mee samen te werken. Want samenwerken is iets anders dan zo dicht mogelijk langs elkaar heen werken. Met vertrouwen kun je zakelijk snelheid maken, en dus tijd en geld besparen. Het vergroot niet alleen de waarde van je dienstverlening, het is de basis ervan. Sterker nog, het is de basis van ons gehele financiële systeem en van de economie!!”, aldus de Adfiz-voorzitter, die aankondigde dat Adfiz  de komende jaren de sterke positie die de vereniging heeft gaat gebruiken om de samenwerking in de branche verder te verbeteren.

Advies

“Adviseurs met verzekeraars, adviseurs met adviseurs, serviceproviders, softwarelevaranciers, met elkaar als ondernemers en natuurlijk vooral met de klant. Ik zie het daarbij als een voorwaarde voor succes om diep te blijven beseffen hoe belangrijk het is dat we ons inleven in de beweegredenen van de ander. Niet het ingraven in het eigen gelijk, maar het begrijpen van de ander helpt de samenwerking”, aldus Van der Linden, volgens wie vertrouwen alleen kan worden gegeven en verkregen  als er ook verantwoordelijkheid genomen wordt.

“Verantwoordelijkheid nemen is namelijk vooral soms ook een eerste stap zetten. En daar liggen enorme kansen én verantwoordelijkheden voor de branche, voor de sector en voor de regelgever. Bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting. Onderzoeken tonen klip en klaar aan dat advies belangrijk is. Dan moet er niet gewaarschuwd worden tegen advies, of tegen de kosten van advies. Nee, dan moet de waarschuwing zijn wat er allemaal kan gebeuren als je geen advies zoekt. Pas op! Geld lenen kost geld? Nou, doe- het-zelven kost ook geld. Veel geld soms. En dat zien wij helaas dagelijks in onze praktijk als klanten terugkomen van teveel eigen gefröbel.”

Advies is het draaipunt van onze sector, benadrukte de Adfiz-voorzitter. “Als nog meer mensen dat begrijpen ontstaat er een heel andere dynamiek. Dan gaat het voor klanten niet om sparen, lenen en verzekeren, maar om risico-inventarisatie en -beheersing, preventie, bewustwording, financiële planning, financieren, schadebegeleiding, belangenbehartiging en vermogensopbouw. De rijkheid van onze dienstverlening maakt dat financieel advies zo waardevol én belangrijk is. Financieel advies disciplineert, vergroot de spaarzin, helpt schulden voorkomen, beschermt beter tegen risico’s en verbetert in algemene zin het financieel gedrag van mensen. Het is onze ambitie dat dít de eerste associatie bij financieel advies wordt, en dat dít de reden is waarom klanten om advies vragen.”

Onverzekerbaarheid, innovatie, instroom jonge mensen

Van der Linden stipte in zin toespraak nog een aantal zaken aan, waaronder  de dreigende onverzekerbaarheid. “Actie is nodig om de dreigende onverzekerbaarheid in tal van sectoren het hoofd te bieden. De verzekeringsbranche is één van de drijvende krachten achter ondernemend Nederland. We helpen investeringen mogelijk maken door ongewenste risico’s over te nemen. Die rol mogen we niet verliezen.

Terecht heeft het Verbond verzekerbaarheid als speerpunt opgenomen in haar meerjarenplan Nieuwe Wegen. Maar nu komt het erop aan de belofte waar te maken. Ik roep iedere individuele verzekeraar op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin te nemen. Als adviseurs staan we klaar om daarbij te helpen. Met goed advies, met goed risicomanagement, met goed poortwachterschap, met preventie, met het opvoeden van klanten, met het clusteren van risico’s en met het helpen zien wat er nodig is om samen tot oplossingen te komen. Maar…, dan moeten de deuren wel open staan. We zullen ook hier op elkaar moeten vertrouwen!”

Een ander domein waarin we elkaar het komende decennium meer zullen opzoeken is dat van digitalisering en innovatie. Als sector hebben wij een verantwoordelijkheid om alles te doen om het zogenaamde ‘papierwerk’ digitaler, efficiënter en foutlozer te maken. We moeten brondata omarmen voor snelle en foutloze dossiers. We moeten slimme algoritmes benutten om klanten te helpen zien wanneer aandacht voor risico’s en financiën nodig is. En we moeten bereid zijn standaardwerkzaamheden te robotiseren waar dat kan.Die efficiëntie en kwaliteit verdienen onze klanten. Als we niet alles tegelijk willen dan kunnen we die veranderingen prima aan. 

Tot slot stond de Adfiz-voorzitter stil bij de zorgen over instroom van jonge enthousiaste mensen.”Waarom kiezen die niet voor het financieel advies vak? Is dat de examenstress?    Het begint bij imago. Laten zien hoe belangrijk, innovatief en mensgericht we als beroepsgroep zijn, dat trekt talent aan. En dat begint met zelfvertrouwen en overtuiging. En dat samen willen uitdragen. Als adviseurs, maar ook als banken en verzekeraars. En als overheid.Want ook ons wettelijk kader, de Wft, is volledig opgehangen aan financiële producten. Als in Brussel of Den Haag gesproken wordt over onafhankelijk advies dan gaat het vooral om het aantal verschillende producten dat je kunt vergelijken. En dat is niet waar goed onafhankelijk financieel advies werkelijk om gaat.”