Nieuwe koers van Univé wordt zichtbaar in activiteiten en preventie- en adviesdiensten

 

Coöperatie Univé heeft het startschot gegeven voor een nieuwe vorm van investeren in de lokale samenleving. Doel is om zo samen risico’s te voorkomen en schade te beperken. Honderden Univé-collega’s staken daarom de handen uit de mouwen op 136 locaties. Ze deden dat op het gebied van veiligheid in en om het huis, gezondheid, verkeersveiligheid en online veiligheid.

 

De activiteiten werden gedaan onder de noemer Univé Helpt. En dat doet Univé niet eenmalig, maar structureel. De actiedag markeert namelijk een nieuwe begin voor de stichting Univé Helpt. Vanuit de stichting zet Univé zich permanent in voor het voorkomen van risico’s en beperken van schade in de lokale samenleving. Univé werkt daarvoor samen met lokale organisaties. Zo wil Univé saamhorigheid stimuleren en het elkaar helpen concreet maken. Het is de overtuiging van Univé dat juist op die manier de overlast voor mensen en de schadelast daarbij werkelijk daalt.

Elkaar helpen is de toekomst

“Univé investeert al jaren in lokaal en dichtbij. Zelfs al sinds 1794 toen de eerste Univé-leden elkaars stallantaarns inspecteerden. En dat doen we nu nadrukkelijk weer, bijvoorbeeld door het helpen van ouderen en inspecteren van woningen op inbraak- en brandrisico’s. Verzekeren alleen is niet onze herkomst noch toekomst. Het gaat om elkaar helpen”, zegt CEO Joost Heideman van Coöperatie Univé.Afgelopen vrijdagmorgen 22 september werd in het hele land de handen uit de mouwen gestoken. Collega’s deelden fruit uit aan verkeersdeelnemers die goed gedrag toonden en er werd opgeruimd in diverse wijken en wijktuinen. Met ouderen werd gedanst en musea bezocht en op diverse plekken werden koplampen, ruiten en spiegels van auto’s gewassen om het zicht te vergroten. Ook hielpen collega’s met het installeren van gratis apps om mobieltjes boef-proof te maken en om beter hulp te verlenen zoals met de 112-app en de AED-app. In diverse Univé-winkels werden brandmelders uitgedeeld en er werden lifehammers in auto’s geïnstalleerd.

 

Nieuwe huisstijl en logo

Stichting Univé Helpt is onderdeel van een nieuwe koers die ook de ontwikkeling inhoudt van nieuwe preventie- en adviesdiensten vanuit het coöperatieve gedachtegoed. Voorbeelden zijn de Langer Thuis-coaches gericht op ouderen die wat extra hulp willen en de nieuwe diensten rond Veilig Wonen met onder andere een woningcheck. Als bevestiging van de koers worden ook de huisstijl en het logo van Univé vernieuwd. Nog altijd met het kenmerkende Univé groen, maar tegelijk moderner, ingesteld op een digitale samenleving. Zoals ook Univé zelf vernieuwt vanuit 200 jaar ervaring met elkaar helpen en coöperatief verzekeren. De nieuwe huisstijl wordt komend voorjaar stapsgewijs zichtbaar, zowel in winkels, online als in de Univé App.